Betmiga

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Mirabegron

Предлага се от:

Astellas Pharma Europe B.V.

АТС код:

G04BD12

INN (Международно Name):

mirabegron

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Пикочния мехур, прекалено активен

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на неотложността. Увеличаване на честотата на уриниране и / или спешност на урината може да се появят както при възрастни пациенти със синдром на свръхактивен пикочен мехур .

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-12-20

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BETMIGA 25 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
BETMIGA 50 MG ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
мирабегрон (mirabegron)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Betmiga и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Betmiga
3.
Как да приемате Betmiga
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Betmiga
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BETMIGA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Betmiga съдържа активното вещество
мирабегр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Betmiga 25 mg таблетки с удължено
освобождаване
Betmiga 50 mg таблетки с удължено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Betmiga 25 mg таблетки с удължено
освобождаване
Всяка таблетка съдържа 25 mg мирабегрон
(mirabegron).
Betmiga 50 mg таблетки с удължено
освобождаване
Всяка таблетка съдържа 50 mg мирабегрон
(mirabegron).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка с удължено освобождаване
Betmiga 25 mg таблетки
Овални, кафяви таблетки, с вдлъбнато
релефно означение на логото на
компанията и “325” от
същата страна.
Betmiga 50 mg таблетки
Овални, жълти таблетки, с вдлъбнато
релефно означение на логото на
компанията и “355” от
същата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Симптоматично лечение на неотложност,
повишена честота на уриниране и/или
инконтиненция при неотложност, които
може да настъпят при възрастни
пациенти със синдром
на свръхактивен пикочен мехур (СПМ)._ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_ _
_Възрастни (включително пациенти в
старческа възраст)_
Препоръчителната доза е 50 mg веднъж
дневно.
_Спе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-11-2021
Листовка Листовка чешки 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-11-2021
Листовка Листовка датски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-11-2021
Листовка Листовка немски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-11-2021
Листовка Листовка естонски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-11-2021
Листовка Листовка гръцки 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-11-2021
Листовка Листовка английски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-10-2015
Листовка Листовка френски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-11-2021
Листовка Листовка италиански 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-10-2015
Листовка Листовка латвийски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-10-2015
Листовка Листовка литовски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-11-2021
Листовка Листовка унгарски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-11-2021
Листовка Листовка малтийски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-10-2015
Листовка Листовка нидерландски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-10-2015
Листовка Листовка полски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-11-2021
Листовка Листовка португалски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-10-2015
Листовка Листовка румънски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-11-2021
Листовка Листовка словашки 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-11-2021
Листовка Листовка словенски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-10-2015
Листовка Листовка фински 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-11-2021
Листовка Листовка шведски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-11-2021
Листовка Листовка норвежки 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-11-2021
Листовка Листовка исландски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-11-2021
Листовка Листовка хърватски 05-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-10-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите