BeneFIX

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Nonacog Алфа

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

B02BD04

INN (Международно Name):

nonacog alfa

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемофилия Б

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия В (вродена дефицит на фактор IX).

Каталог на резюме:

Revision: 42

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1997-08-27

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BENEFIX 250 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
BENEFIX 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
BENEFIX 1000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
BENEFIX 1500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
BENEFIX 2000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
BENEFIX 3000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
нонаког алфа (nonacog alfa) (рекомбинантен
коагулационен фактор ІХ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява BeneFIX и за какво се
използва
2.
Какво тр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BeneFIX 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
BeneFIX 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
BeneFIX 1000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
BeneFIX 1500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
BeneFIX 2000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
BeneFIX 3000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
BeneFIX 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 250 IU
нонаког алфа (nonacog alfa) (рекомбинантен
коагулационен фактор IX). След
реконституиране в приложените 5 ml (0,234%)
инжекционен
разтвор на натриев хлорид, всеки ml от
разтвора съдържа приблизително 50 IU
нонаког алфа.
BeneFIX 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 500 IU
нонаког алфа (рекомбинантен
коагулационен фактор
IX). След реконституиране в приложените
5 ml (0,234%) инжекционен разтвор на
натриев
хлорид всеки ml от разтвора съдържа
приблизително 100 IU нонаког алфа.
BeneFIX 1000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 1000 IU
нонаког алфа (рекомбинантен
коагулацио
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-10-2022
Листовка Листовка чешки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-10-2022
Листовка Листовка датски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-10-2022
Листовка Листовка немски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-10-2022
Листовка Листовка естонски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-10-2022
Листовка Листовка гръцки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-10-2022
Листовка Листовка английски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-10-2015
Листовка Листовка френски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-10-2022
Листовка Листовка италиански 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-10-2015
Листовка Листовка латвийски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-10-2015
Листовка Листовка литовски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-10-2022
Листовка Листовка унгарски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-10-2022
Листовка Листовка малтийски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-10-2015
Листовка Листовка нидерландски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-10-2015
Листовка Листовка полски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-10-2022
Листовка Листовка португалски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-10-2015
Листовка Листовка румънски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-10-2022
Листовка Листовка словашки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-10-2022
Листовка Листовка словенски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-10-2015
Листовка Листовка фински 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-10-2022
Листовка Листовка шведски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-10-2022
Листовка Листовка норвежки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-10-2022
Листовка Листовка исландски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-10-2022
Листовка Листовка хърватски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 30-10-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите