Azarga

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

brinzolamide, тимолола малеат

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

S01ED51

INN (Международно Name):

brinzolamide, timolol

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Glaucoma, Open-Angle; Ocular Hypertension

Терапевтични показания:

Намаляване на вътреочното налягане (ВОН) при възрастни пациенти с откритоъгълна глаукома или внутриглазной хипертония, за които монотерапия предоставя недостатъчно намаляване на ВОН.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-11-25

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AZARGA 10 MG/ML + 5 MG/ML КАПКИ ЗА ОЧИ, СУСПЕНЗИЯ
бринзоламид/тимолол
(brinzolamide/timolol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява AZARGA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате AZARGA
3.
Как да използвате AZARGA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате AZARGA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AZARGA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
AZARGA съдържа две активни вещества,
бринзоламид и тимолол, които действат
заедно 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml, капки за очи, суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml от суспензията съдържа 10 mg
бринзоламид (brinzolamide) и 5 mg тимолол (timolol)
(като тимолол малеат).
Помощно вещество с известно действие
Един ml от суспензията съдържа 0,10 mg
бензалкониев хлорид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, суспензия (капки за очи)
Бяла до почти бяла еднородна
суспензия, pH 7,2 (приблизително).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Намаляване на повишеното вътреочно
налягане (ВОН) при възрастни пациенти
с
откритоъгълна глаукома или очна
хипертензия, при които монотерапията
не осигурява
достатъчно намаляване на ВОН (вж.
точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Употреба при възрастни, включително
старческа възраст _
Дозата е една капка AZARGA в
конюнктивалния сак на засегнатото
око(очи) два пъти дневно.
При притискане на назолакрималния
канал или затваряне на клепачите,
системната абсорбция
се намалява. Това може да доведе до
намаляване на системните нежелани
реакции и засилв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-10-2022
Листовка Листовка чешки 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-10-2022
Листовка Листовка датски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-10-2022
Листовка Листовка немски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-10-2022
Листовка Листовка естонски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-10-2022
Листовка Листовка гръцки 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-10-2022
Листовка Листовка английски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-05-2014
Листовка Листовка френски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-10-2022
Листовка Листовка италиански 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-05-2014
Листовка Листовка латвийски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-05-2014
Листовка Листовка литовски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-10-2022
Листовка Листовка унгарски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-10-2022
Листовка Листовка малтийски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-05-2014
Листовка Листовка нидерландски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-05-2014
Листовка Листовка полски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-10-2022
Листовка Листовка португалски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-05-2014
Листовка Листовка румънски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-10-2022
Листовка Листовка словашки 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-10-2022
Листовка Листовка словенски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-05-2014
Листовка Листовка фински 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-10-2022
Листовка Листовка шведски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-10-2022
Листовка Листовка норвежки 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-10-2022
Листовка Листовка исландски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-10-2022
Листовка Листовка хърватски 11-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-05-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите