Axura

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мемантин хидрохлорид

Предлага се от:

Merz Pharmaceuticals GmbH

АТС код:

N06DX01

INN (Международно Name):

memantine

Терапевтична група:

Други лекарства против деменция

Терапевтична област:

Болест на Алцхаймер

Терапевтични показания:

Лечение на пациенти с умерена до тежка болест на Алцхаймер.

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-05-17

Листовка

                57
Б. ЛИСТОВКА
58
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AXURA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Мемантин хидрохлорид (Memantine hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО ,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, моля, консултирайте се с
Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Axura и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Axura
3.
Как да приемате Axura
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Axura
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AXURA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАК ДЕЙСТВА AXURA
Axura съдържа активното вещество
мемантинов хидрохлорид.
Axura прин
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Axura 10 mg филмирани таблетки
Axura 5 mg+10 mg+15 mg+20 mg филмирани таблетки
Axura 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Axur
a 10 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
мемантин хидрохлорид (memantine hydrochloride),
еквивалентен на 8,31 mg мемантин.
Axura 5 mg+10 mg+15 mg+20 mg
ф
илмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
мемантин хидрохлорид (memantine hydrochloride),
еквивалентен на 4,15 mg мемантин.
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
мемантин хидрохлорид (memantine hydrochloride),
еквивалентен на 8,31 mg мемантин.
Всяка филмирана таблетка съдържа 15 mg
мемантин хидрохлорид (memantine hydrochloride),
еквивалентен на 12,46 mg мемантин.
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
мемантин хидрохлорид (memantine hydrochloride),
еквивалентен на 16,62 mg мемантин.
Axura 20
mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
мемантин хидрохлорид (memantine hydrochloride),
еквивалентен на 16,62 mg мемантин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Axura 10
mg филмирани таблетки
Бледо жълти до жълти, елипсовидни
филмирани таблетки с делителна черта
и с марки
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-04-2023
Листовка Листовка чешки 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-04-2023
Листовка Листовка датски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-04-2023
Листовка Листовка немски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-04-2023
Листовка Листовка естонски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-04-2023
Листовка Листовка гръцки 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-04-2023
Листовка Листовка английски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-01-2012
Листовка Листовка френски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-04-2023
Листовка Листовка италиански 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-01-2012
Листовка Листовка латвийски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-01-2012
Листовка Листовка литовски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-04-2023
Листовка Листовка унгарски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-04-2023
Листовка Листовка малтийски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-01-2012
Листовка Листовка нидерландски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-01-2012
Листовка Листовка полски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-04-2023
Листовка Листовка португалски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-01-2012
Листовка Листовка румънски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-04-2023
Листовка Листовка словашки 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-04-2023
Листовка Листовка словенски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-01-2012
Листовка Листовка фински 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-04-2023
Листовка Листовка шведски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-04-2023
Листовка Листовка норвежки 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-04-2023
Листовка Листовка исландски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-04-2023
Листовка Листовка хърватски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-04-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите