Avandamet

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

росиглитазон метформин хидрохлорид

Предлага се от:

SmithKline Beecham Plc

АТС код:

A10BD03

INN (Международно Name):

rosiglitazone, metformin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Срещу грип е показан за лечение на захарен диабет тип 2 при пациенти, особено пациенти с наднормено тегло:който не е в състояние да осигури достатъчно контрол доведе до бъбречна недостатъчност в максимално переносимой перорални дози метформин самостоятелно. в тройна перорална терапия лекарства, сульфонилмочевины при пациенти с недостатъчен контрол доведе до бъбречна недостатъчност, въпреки двойна перорална терапия с възможно най-переносимой доза метформина и сульфонилмочевины (виж раздел 4.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2003-10-20

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
112
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AVANDAMET 1 MG/500 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
AVANDAMET 2 MG/500 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
AVANDAMET 2 MG/1 000 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
AVANDAMET 4 MG/1 000 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
розиглитазон/метформин хидрохлорид
(rosiglitazone/metformin HCl)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА. МОЖЕ ДА СЕ
НАЛОЖИ ДА Я ПРОЧЕТЕТЕ ОТНОВО.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
АКО НЯКОЯ ОТ НЕЖЕЛАНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ
РЕАКЦИИ СТАНЕ СЕРИОЗНА, ИЛИ
ЗАБЕЛЕЖИТЕ
ДРУГИ, НЕОПИСАНИ В ТАЗИ ЛИСТОВКА
НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, МОЛЯ УВЕДОМЕТЕ
ВАШИЯ ЛЕКАР
ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AVANDAMET И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
2.
ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ AVANDAMET
3.
КАК ДА ПРИЕМАТЕ AVANDAMET
4.
ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
5.
КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ AVANDAMET
6.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AVANDAMET И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
AVANDAMET ТАБЛЕТКИ ПРЕДСТАВЛЯ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
AVANDAMET 1 mg/500 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 1 mg
розиглитазон
_(rosiglitazone)_
(под формата на розиглитазон
малеат) и 500 mg метформин хидрохлорид
_(metformin hydrochloride)_
(отговарящи на 390 mg
метформин свободна основа)
Помощни вещества:
Всяка таблетка съдържа лактоза
(приблизително 6 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Жълти филмирани таблетки, маркирани с
“gsk” от едната страна и с “1/500” от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
AVANDAMET е показан за лечение на
_ _
пациенти със захарен диабет тип 2,
особено такива с
наднормено тегло:
-
при които не е възможно да се постигне
достатъчен гликемичен контрол при
самостоятелен перорален прием на
максималната поносима доза метформин.
-
като тройна перорална терапия в
комбинация със сулфанилурейни
продукти при
пациенти с недостатъчен гликемичен
контрол въпреки приложената двойна
перорална
терапия с прием на максималната
поносима доза ме
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-06-2016
Листовка Листовка чешки 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-06-2016
Листовка Листовка датски 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-06-2016
Листовка Листовка немски 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-06-2016
Листовка Листовка естонски 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-06-2016
Листовка Листовка гръцки 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-06-2016
Листовка Листовка английски 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-06-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-06-2016
Листовка Листовка френски 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-06-2016
Листовка Листовка италиански 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-06-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-06-2016
Листовка Листовка латвийски 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-06-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-06-2016
Листовка Листовка литовски 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-06-2016
Листовка Листовка унгарски 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-06-2016
Листовка Листовка малтийски 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-06-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-06-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-06-2016
Листовка Листовка полски 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-06-2016
Листовка Листовка португалски 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-06-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-06-2016
Листовка Листовка румънски 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-06-2016
Листовка Листовка словашки 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-06-2016
Листовка Листовка словенски 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-06-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-06-2016
Листовка Листовка фински 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-06-2016
Листовка Листовка шведски 08-06-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-06-2016

Преглед на историята на документите