Aubagio

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Teriflunomide

Предлага се от:

Sanofi Winthrop Industrie

АТС код:

L04AA31

INN (Международно Name):

teriflunomide

Терапевтична група:

Селективни имуносупресори

Терапевтична област:

Множествена склероза

Терапевтични показания:

AUBAGIO is indicated for the treatment of adult patients and paediatric patients aged 10 years and older with relapsing remitting multiple sclerosis (MS) (please refer to section 5. 1 for important information on the population for which efficacy has been established).

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-08-26

Листовка

                46
Б. ЛИСТОВКА
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА_ _
AUBAGIO 7 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
AUBAGIO 14 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
терифлуномид (teriflunomide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО
ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява AUBAGIO и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете AUBAGIO
3.
Как да приемете AUBAGIO
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате AUBAGIO
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AUBAGIO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА AUBAGIO
AUBAGIO съдържа активното вещество
терифлуномид, което е 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
AUBAGIO 7 mg филмирани таблетки
AUBAGIO 14 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
AUBAGIO 7
mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 7 mg
терифлуномид (teriflunomide).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка таблетка съдържа 72 mg лактоза
(като монохидрат).
AUBAGIO 14 mg
филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 14 mg
терифлуномид (teriflunomide).
_Помощно вещество с известно действие_
Всяка таблетка съдържа 72 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
AUBAGIO 7 mg
филмирани таблетки
Много светлозеленикаво-синкаво сива
до бледозеленикаво синя, шестоъгълна
филмирана таблетка
7,5 mm, с отпечатано на едната страна
означение (‘7’) и гравирано фирмено
лого върху другата страна.
AUBAGIO 14 mg
филмирани таблетки
Бледосиня до пастелносиня петоъгълна
филмирана таблетка 7,5 mm, с отпечатано
на едната страна
означение (‘14’) и гравирано фирмено
лого върху другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
AUBAGIO е показан за лечение на възрастни
пациен
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-08-2023
Листовка Листовка чешки 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-08-2023
Листовка Листовка датски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-08-2023
Листовка Листовка немски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-08-2023
Листовка Листовка естонски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-08-2023
Листовка Листовка гръцки 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-08-2023
Листовка Листовка английски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-06-2021
Листовка Листовка френски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-08-2023
Листовка Листовка италиански 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-06-2021
Листовка Листовка латвийски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-06-2021
Листовка Листовка литовски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-08-2023
Листовка Листовка унгарски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-08-2023
Листовка Листовка малтийски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-06-2021
Листовка Листовка нидерландски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-06-2021
Листовка Листовка полски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-08-2023
Листовка Листовка португалски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-06-2021
Листовка Листовка румънски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-08-2023
Листовка Листовка словашки 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-08-2023
Листовка Листовка словенски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-06-2021
Листовка Листовка фински 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-08-2023
Листовка Листовка шведски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-08-2023
Листовка Листовка норвежки 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-08-2023
Листовка Листовка исландски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-08-2023
Листовка Листовка хърватски 17-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-06-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите