Atazanavir Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

atazanavir (as sulfate)

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

J05AE08

INN (Международно Name):

atazanavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Atazanavir Mylan, приложен едновременно с ниска доза ритонавир, е показан за лечение на възрастни инфектирани с HIV 1 и педиатрични пациенти на 6-годишна възраст и по-големи в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти. Въз основа На наличните вирус и клинични данни при възрастни пациенти, никаква полза не се очаква при пациенти с щамове, резистентни към множество протеазни инхибитори (≥ 4 мутации ПИ). Има много ограничени данни за деца на възраст от 6 до 18 години. Избор на atazanavir Майлана в лечението на опитни възрастни и деца пациентите трябва да се основава на индивидуална вирусна резистентност и историята на лечението на пациента .

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-08-22

Листовка

                70
Б. ЛИСТОВКА
71
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
АТАЗАНАВИР MYLAN 150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
АТАЗАНАВИР MYLAN 200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
АТАЗАНАВИР MYLAN 300 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
атазанавир (atazanavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Атазанавир Mylan и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Атазанавир Mylan
3.
Как да приемате Атазанавир Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Атазанавир Mylan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АТАЗАНАВИР MYLAN И ЗА
КА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Атазанавир Mylan 150 mg твърди капсули
Атазанавир Mylan 200 mg твърди капсули
Атазанавир Mylan 300 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
150 mg
капсули
Всяка капсула съдържа 150 mg атазанавир
(atazanavir) (като сулфат)
200 mg
капсули
Всяка капсула съдържа 200 mg атазанавир
(atazanavir) (като сулфат)
300 mg
капсули
Всяка капсула съдържа 300 mg атазанавир
(atazanavir) (като сулфат)
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
150 mg
капсули
Всяка капсула съдържа 84 mg лактоза
монохидрат
200 mg
капсули
Всяка капсула съдържа 112 mg лактоза
монохидрат
300 mg
капсули
Всяка капсула съдържа 168 mg лактоза
монохидрат
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
150 mg
капсули
Атазанавир Mylan 150 mg капсули са
зеленикаво-сини и сини непрозрачни
твърди желатинови
капсули, с дължина около 19,3 mm, пълни с
бял до бледожълт прах. Капсулите са с
аксиално
напечатан черен надпис "MYLAN" над "AR150"
върху капачето и тялото.
200 mg
капсули
Атазанавир Mylan 200 mg капсули са сини и
зеленикаво-сини непрозрачни твърди
желатинови
капсули, с дължина около 21,4 mm, пълни с
бял до бледожълт 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-05-2023
Листовка Листовка чешки 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-05-2023
Листовка Листовка датски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-05-2023
Листовка Листовка немски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-05-2023
Листовка Листовка естонски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-05-2023
Листовка Листовка гръцки 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-05-2023
Листовка Листовка английски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-01-2017
Листовка Листовка френски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-05-2023
Листовка Листовка италиански 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-01-2017
Листовка Листовка латвийски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-01-2017
Листовка Листовка литовски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-05-2023
Листовка Листовка унгарски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-05-2023
Листовка Листовка малтийски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-01-2017
Листовка Листовка нидерландски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-01-2017
Листовка Листовка полски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-05-2023
Листовка Листовка португалски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-01-2017
Листовка Листовка румънски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-05-2023
Листовка Листовка словашки 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-05-2023
Листовка Листовка словенски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-01-2017
Листовка Листовка фински 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-05-2023
Листовка Листовка шведски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-05-2023
Листовка Листовка норвежки 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-05-2023
Листовка Листовка исландски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-05-2023
Листовка Листовка хърватски 17-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-01-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите