Adasuve

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

локсапин

Предлага се от:

Ferrer Internacional S.A.

АТС код:

N05AH01

INN (Международно Name):

loxapine

Терапевтична група:

Нервна система

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

Adasuve е показан за бърз контрол на леко до умерено възбуда при възрастни пациенти с шизофрения или биполярно разстройство. Пациентите трябва да получават редовно лечение веднага след контролирането на симптомите на остра възбуда.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-02-20

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
48
Листовка: информация за потребителя
ADASUVE 4,5 mg прах за инхалация,
предварително дозиран
локсапин (loxapine)
Прочетете внимателно цялата листовка,
преди да започнете да използвате това
лекарство, тъй като тя съдържа важна
за Вас информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка
1.
Какво представлява ADASUVE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате ADASUVE
3.
Как да използвате ADASUVE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ADASUVE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява ADASUVE и за какво се
използва
ADASUVE съдържа активното вещество
локсапин, което принадлежи към група
лекарства,
наречени антипсихотици. ADASUVE действа,
като блокира определени химични
вещества в
мозъка (невротрансмитери) като
допамин и серотонин, което оказ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ADASUVE 4,5 mg прах за инхалация,
предварително дозиран
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки еднодозов инхалатор съдържа 5 mg
локсапин (loxapine) и доставя 4,5 mg локсапин.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, предварително
дозиран (прах за инхалация).
Бяло изделие с мундщук на единия край
и издадено езиче на другия край.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
ADASUVE е показан за бърз контрол на лека
до умерена ажитираност при възрастни
пациенти
с шизофрения или биполярно
разстройство. Пациентите трябва да
получат обичайното лечение
веднага след овладяване на симптомите
на остра ажитираност.
4.2
Дозировка и начин на приложение
ADASUVE трябва да се прилага в медицинско
заведение под директното ръководство
на
медицински специалист. Пациентите
трябва да бъдат наблюдавани през
първия час след всяка
доза за признаци и симптоми на
бронхоспазъм.
Лечение с бронходилататор -
краткодействащ бета-агонист трябва да
бъде на
разположение за лечение на възможни
тежки дихателни нежелани реакции
(бронхоспазъм).
Дозировка
Препоръчителната начална доз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-11-2022
Листовка Листовка чешки 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-11-2022
Листовка Листовка датски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-11-2022
Листовка Листовка немски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-11-2022
Листовка Листовка естонски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-11-2022
Листовка Листовка гръцки 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-11-2022
Листовка Листовка английски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-02-2013
Листовка Листовка френски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-11-2022
Листовка Листовка италиански 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-02-2013
Листовка Листовка латвийски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-02-2013
Листовка Листовка литовски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-11-2022
Листовка Листовка унгарски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-11-2022
Листовка Листовка малтийски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-02-2013
Листовка Листовка нидерландски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-02-2013
Листовка Листовка полски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-11-2022
Листовка Листовка португалски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-02-2013
Листовка Листовка румънски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-11-2022
Листовка Листовка словашки 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-11-2022
Листовка Листовка словенски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-02-2013
Листовка Листовка фински 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-11-2022
Листовка Листовка шведски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-11-2022
Листовка Листовка норвежки 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-11-2022
Листовка Листовка исландски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-11-2022
Листовка Листовка хърватски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-11-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите