Лавандулов спирт Гален-Фарма 1% дермален разтвор - 100ml; 1000ml

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Гален Фарма ООД

Каталог на резюме:

Spiritus Lavandulae Galen-Pharma 1%, cutaneous solution - 100ml; 1000ml

Дата Оторизация:

2010-01-18

Сигнали за търсене, свързани с този продукт