Лавандулов спирт Гален-Фарма 1% дермален разтвор - 100ml; 1000ml

Բուլղարիա - բուլղարերեն - Изпълнителна агенция по лекарствата

Գնել հիմա

Հասանելի է:
Гален Фарма ООД
Ապրանքի ամփոփագիր:
Spiritus Lavandulae Galen-Pharma 1%, cutaneous solution - 100ml; 1000ml
Լիցենզավորման համարը:
20040571
Հաստատման ամսաթիվը:
2010-01-18

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Կիսվեք այս տեղեկատվությամբ