Лавандулов спирт Гален-Фарма 1% дермален разтвор - 100ml; 1000ml

בולגריה - בולגרית - Изпълнителна агенция по лекарствата

קנה את זה

זמין מ:
Гален Фарма ООД
leaflet_short:
Spiritus Lavandulae Galen-Pharma 1%, cutaneous solution - 100ml; 1000ml
מספר אישור:
20040571
תאריך אישור:
2010-01-18

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

שתף מידע זה