Orlistat Polpharma 60 mg capsules, hard

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
28-01-2015
下载 产品特点 (SPC)
03-05-2016

可用日期:

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

ATC代码:

A08AB1

剂量:

60 mg capsules, hard

產品總結:

Orlistat Polpharma, 60 mg capsules, hard

授权日期:

2014-12-12

搜索与此产品相关的警报