Orlistat Polpharma 60 mg capsules, hard

国: ブルガリア

言語: ブルガリア語

ソース: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

ダウンロード 製品の特徴 (SPC)
03-05-2016

から入手可能:

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

ATCコード:

A08AB1

投薬量:

60 mg capsules, hard

製品概要:

Orlistat Polpharma, 60 mg capsules, hard

承認日:

2014-12-12

この製品に関連するアラートを検索