Fipralone 402 mg spot-on, opløsning

Ülke: Danimarka

Dil: Danca

Kaynak: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

şimdi satın al

Ürün özellikleri Ürün özellikleri (SPC)
07-05-2018

Aktif bileşen:

Fipronil

Mevcut itibaren:

ALFAMED

ATC kodu:

QP53AX15

INN (International Adı):

Fipronil

Doz:

402 mg

Farmasötik formu:

spot-on, opløsning

Yetkilendirme tarihi:

2016-06-09

Ürün özellikleri

                3. MAJ 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
FIPRALONE, SPOT-ON, OPLØSNING 67 MG, 134 MG, 268 MG OG 402 MG
0.
D.SP.NR.
28900
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Fipralone
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En 0,67 ml
pipette
indeholder:
En 1,34 ml
pipette
indeholder:
En 2,68 ml
pipette
indeholder:
En 4,02 ml
pipette
indeholder:
AKTIVT STOF:
Fibronil
67 mg
134 mg
268 mg
402 mg
HJÆLPESTOFFER:
Butylhydroxyanisol
E320
Butylhydroxytoluen
E321
0,134 mg
0,067 mg
0,268 mg
0,134 mg
0,536 mg
0,268 mg
0,804 mg
0,402 mg
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Spot-on, opløsning.
Klar, farveløs til svagt gul opløsning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Hunde.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Behandling af lopper (_Ctenocephalider_ spp.) og flåtangreb
(_Dermacentor_ _reticulatus_).
_52890_spc.docx_
_Side 1 af 7_
Den insekticide effekt over for nye infestationer med voksne lopper
varer i op til 8 uger.
Produktet har en vedvarende acaricidal effekt i op til 4 uger mod
flåter (_Rhipicephalus _
_sanguineus_, _Ixodes ricinus,_ _Dermacentor reticulatus_). Hvis
flåter af disse arter
(_Rhipicephalus sanguineus_ og _Ixodes_ _ricinus_) er til stede når
produktet anvendes, bliver
alle flåter ikke nødvendigvis dræbt inden for de første 48 timer,
men de vil blive dræbt
inden for en uge.
Produktet kan bruges som en del af en behandlingsstrategi i kontrollen
af loppebetinget
allergisk dermatitis (FAD), hvis det forinden er blevet diagnosticeret
af en dyrlæge.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Må ikke bruges på hvalpe yngre end 2 måneder og/eller under 2 kg,
på grund af mangel på
tilgængelige data.
Må ikke anvendes på syge eller afkræftede dyr (f.eks. systemiske
lidelser, feber ...).
Må ikke anvendes til kaniner, da bivirkninger kan forekomme også med
dødelig udgang.
Produktet er specielt udviklet til hunde. Må ikke anvendes til katte,
da dette kan føre til
overdosering.
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive
stof eller over for et eller
flere af hjælpestofferne.
4.4
SÆRLIGE A
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Bu ürünle ilgili arama uyarıları