Fipralone 402 mg spot-on, opløsning

Land: Dänemark

Sprache: Dänisch

Quelle: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Kaufe es jetzt

Fachinformation Fachinformation (SPC)
07-05-2018

Wirkstoff:

Fipronil

Verfügbar ab:

ALFAMED

ATC-Code:

QP53AX15

INN (Internationale Bezeichnung):

Fipronil

Dosierung:

402 mg

Darreichungsform:

spot-on, opløsning

Berechtigungsdatum:

2016-06-09

Fachinformation

                3. MAJ 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
FIPRALONE, SPOT-ON, OPLØSNING 67 MG, 134 MG, 268 MG OG 402 MG
0.
D.SP.NR.
28900
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Fipralone
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En 0,67 ml
pipette
indeholder:
En 1,34 ml
pipette
indeholder:
En 2,68 ml
pipette
indeholder:
En 4,02 ml
pipette
indeholder:
AKTIVT STOF:
Fibronil
67 mg
134 mg
268 mg
402 mg
HJÆLPESTOFFER:
Butylhydroxyanisol
E320
Butylhydroxytoluen
E321
0,134 mg
0,067 mg
0,268 mg
0,134 mg
0,536 mg
0,268 mg
0,804 mg
0,402 mg
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Spot-on, opløsning.
Klar, farveløs til svagt gul opløsning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Hunde.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Behandling af lopper (_Ctenocephalider_ spp.) og flåtangreb
(_Dermacentor_ _reticulatus_).
_52890_spc.docx_
_Side 1 af 7_
Den insekticide effekt over for nye infestationer med voksne lopper
varer i op til 8 uger.
Produktet har en vedvarende acaricidal effekt i op til 4 uger mod
flåter (_Rhipicephalus _
_sanguineus_, _Ixodes ricinus,_ _Dermacentor reticulatus_). Hvis
flåter af disse arter
(_Rhipicephalus sanguineus_ og _Ixodes_ _ricinus_) er til stede når
produktet anvendes, bliver
alle flåter ikke nødvendigvis dræbt inden for de første 48 timer,
men de vil blive dræbt
inden for en uge.
Produktet kan bruges som en del af en behandlingsstrategi i kontrollen
af loppebetinget
allergisk dermatitis (FAD), hvis det forinden er blevet diagnosticeret
af en dyrlæge.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Må ikke bruges på hvalpe yngre end 2 måneder og/eller under 2 kg,
på grund af mangel på
tilgængelige data.
Må ikke anvendes på syge eller afkræftede dyr (f.eks. systemiske
lidelser, feber ...).
Må ikke anvendes til kaniner, da bivirkninger kan forekomme også med
dødelig udgang.
Produktet er specielt udviklet til hunde. Må ikke anvendes til katte,
da dette kan føre til
overdosering.
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive
stof eller over for et eller
flere af hjælpestofferne.
4.4
SÆRLIGE A
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt