ESTEEM DRY ALL

Ülke: Kazakistan

Dil: Arapça

Kaynak: Ecolab

Indir Güvenlik Bilgi Formu (SDS)
24-11-2017

Mevcut itibaren:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Güvenlik Bilgi Formu

                ESTEEM DRY ALL
913640-07
1 / 8
:
ESTEEM DRY ALL
:
:
:
:
0.013 % - 0.053 %
:
20.04.2017
:
2B
GHS
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
oxirane, methyl-, polymer with oxirane
9003-11-6
5 - 10
-
68002-97-1
5 - 10
ESTEEM DRY ALL
913640-07
2 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
ESTEEM DRY ALL
913640-07
3 / 8
:
:
7
8
:
:
:
:
:
0 °C
50 °C
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ESTEEM DRY ALL
913640-07
4 / 8
:
:
:
:
:
:
:
3.17
100 %
4.0
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.007 - 1.027
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
ESTEEM DRY ALL
913640-07
5 / 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ESTEEM DRY ALL
913640-07
6 / 8
:
> 5,000 mg/kg :
:
4 h :
15.76 mg/l :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
oxirane, methyl-, polymer with oxirane
96 h :
LC50
:
> 100 mg/l :
:
-
48 h :
EC50
> 0.1 mg/l :
ESTEEM DRY ALL
913640-07
7 / 8
:
:
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
IMDG/
(
:
20.04.2017
:
1.0
ESTEEM DRY ALL
913640-07
8 / 8
:
Regulatory Affairs
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Diğer dillerdeki belgeler

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu İngilizce 24-11-2017
Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik Bilgi Formu Fransızca 24-11-2017

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Belge geçmişini görüntüleyin