ESTEEM DRY ALL

Казахстан - Арапски - Ecolab

Доступно од:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Број ауторизације:
913640-07

Документи на другим језицима

Безбедносни лист Безбедносни лист - Енглески

24-11-2017

Безбедносни лист Безбедносни лист - Француски

24-11-2017

Прочитајте комплетан документ

ESTEEM DRY ALL

913640-07

1 / 8

ESTEEM DRY ALL

0.013 % - 0.053 %

20.04.2017

GHS

:

:

:

:

:

(%)

oxirane, methyl-, polymer with oxirane

9003-11-6

5 - 10

68002-97-1

5 - 10

ESTEEM DRY ALL

913640-07

2 / 8

ESTEEM DRY ALL

913640-07

3 / 8

0 °C

50 °C

ESTEEM DRY ALL

913640-07

4 / 8

3.17

100 %

1.007 - 1.027

ESTEEM DRY ALL

913640-07

5 / 8

ESTEEM DRY ALL

913640-07

6 / 8

> 5,000 mg/kg :

4 h :

15.76 mg/l :

oxirane, methyl-, polymer with oxirane

96 h :

LC50

> 100 mg/l :

48 h :

EC50

> 0.1 mg/l :

ESTEEM DRY ALL

913640-07

7 / 8

(ADR/ADN/RID)

)

IMDG/

(

20.04.2017

ESTEEM DRY ALL

913640-07

8 / 8

Regulatory Affairs

Обавештења о претрази у вези са овим производом

Поделите ове информације