Foradil 12 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel

ประเทศ: เดนมาร์ก

ภาษา: เดนมาร์ก

แหล่งที่มา: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

ซื้อเลย

สารออกฤทธิ์:

FORMOTEROLFUMARAT DIHYDRAT

มีจำหน่ายจาก:

Orifarm A/S

รหัส ATC:

R03AC13

INN (ชื่อสากล):

FORMOTEROLFUMARATE DIHYDRATE

ปริมาณ:

12 mikrogram

แบบฟอร์มเภสัชกรรม:

inhalationspulver, hård kapsel

วันที่อนุญาต:

2017-03-08

สรุปลักษณะสินค้า

                2. SEPTEMBER 2022
PRODUKTRESUMÉ
FOR
FORADIL, INHALATIONSPULVER, HÅRD KAPSEL (ORIFARM A/S)
0.
D.SP.NR.
8344
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Foradil
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 kapsel indeholder 12 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
1 kapsel indeholder 25 mg lactosemonohydrat.
(Se pkt. 4.4).
Alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Inhalationspulver, hård kapsel (Orifarm A/S).
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Forebyggelse og behandling af bronkokonstriktion hos patienter med
astma bronkiale som
en tillægsbehandling til inhaleret kortikosteroid (ICS) behandling
(se pkt. 4.4).
Forebyggelse og behandling af bronkokonstriktion som følge af
inhalerede allergener og
anstrengelse.
Forebyggelse og behandling af bronkokonstriktion hos patienter med
kronisk obstruktive
lungelidelser med en reversibel komponent.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Foradil bør kun ordineres som en tillægsbehandling til inhaleret
kortikosteroid hos
patienter med astma.
_dk_hum_58994_spc.doc_
_Side 1 af 15_
Voksne:
_Forebyggelse og behandling af bronkokonstriktion hos patienter med
astma bronkiale som_
_en tillægsbehandling til inhaleret kortikosteroidbehandling og hos
patienter med kronisk_
_obstruktive lungelidelser med en reversibel komponent:_
Normal vedligeholdelsesdosis er 1-2 inhalationskapsler (12-24
mikrogram) 2 gange
dagligt.
Maksimal anbefalet vedligeholdelsesdosis er 48 mikrogram dagligt.
Hvis det er nødvendigt for at lindre normale symptomer, kan der
anvendes yderligere 1-2
kapsler (12-24 mikrogram) per dag forudsat, at den maksimale
anbefalede daglige dosis på
48 mikrogram ikke overskrides. Patienten bør orienteres om, at hvis
den ekstra dosering er
nødvendig mere end 2 gange om ugen, bør lægen konsulteres, og
behandlingen revurderes,
da der kan være tale om en forværring af tilstanden. Formoterol bør
ikke anvendes til
lindring af akutte symptomer af astmaanfald. I tilfælde af akut
astmaanfald bør en
ko
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้