Foradil 12 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel

国家: 丹麦

语言: 丹麦文

来源: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

现在购买

产品特点 产品特点 (SPC)
12-09-2022

有效成分:

FORMOTEROLFUMARAT DIHYDRAT

可用日期:

Orifarm A/S

ATC代码:

R03AC13

INN(国际名称):

FORMOTEROLFUMARATE DIHYDRATE

剂量:

12 mikrogram

药物剂型:

inhalationspulver, hård kapsel

授权日期:

2017-03-08

产品特点

                2. SEPTEMBER 2022
PRODUKTRESUMÉ
FOR
FORADIL, INHALATIONSPULVER, HÅRD KAPSEL (ORIFARM A/S)
0.
D.SP.NR.
8344
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Foradil
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 kapsel indeholder 12 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
1 kapsel indeholder 25 mg lactosemonohydrat.
(Se pkt. 4.4).
Alle hjælpestoffer er anført under punkt 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Inhalationspulver, hård kapsel (Orifarm A/S).
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Forebyggelse og behandling af bronkokonstriktion hos patienter med
astma bronkiale som
en tillægsbehandling til inhaleret kortikosteroid (ICS) behandling
(se pkt. 4.4).
Forebyggelse og behandling af bronkokonstriktion som følge af
inhalerede allergener og
anstrengelse.
Forebyggelse og behandling af bronkokonstriktion hos patienter med
kronisk obstruktive
lungelidelser med en reversibel komponent.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Foradil bør kun ordineres som en tillægsbehandling til inhaleret
kortikosteroid hos
patienter med astma.
_dk_hum_58994_spc.doc_
_Side 1 af 15_
Voksne:
_Forebyggelse og behandling af bronkokonstriktion hos patienter med
astma bronkiale som_
_en tillægsbehandling til inhaleret kortikosteroidbehandling og hos
patienter med kronisk_
_obstruktive lungelidelser med en reversibel komponent:_
Normal vedligeholdelsesdosis er 1-2 inhalationskapsler (12-24
mikrogram) 2 gange
dagligt.
Maksimal anbefalet vedligeholdelsesdosis er 48 mikrogram dagligt.
Hvis det er nødvendigt for at lindre normale symptomer, kan der
anvendes yderligere 1-2
kapsler (12-24 mikrogram) per dag forudsat, at den maksimale
anbefalede daglige dosis på
48 mikrogram ikke overskrides. Patienten bør orienteres om, at hvis
den ekstra dosering er
nødvendig mere end 2 gange om ugen, bør lægen konsulteres, og
behandlingen revurderes,
da der kan være tale om en forværring af tilstanden. Formoterol bør
ikke anvendes til
lindring af akutte symptomer af astmaanfald. I tilfælde af akut
astmaanfald bør en
ko
                
                阅读完整的文件