ACICLOVIR VIR PHARMA 50 MG/G CREMA EFG , 1 tubo de 15 g

ประเทศ: อันดอร์รา

ภาษา: กาตาลัง

แหล่งที่มา: CedimCat (Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya)

ซื้อเลย

สารออกฤทธิ์:

Aciclovir

มีจำหน่ายจาก:

INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A.

รหัส ATC:

D06BB03

เอกสารเป็นภาษาอื่น

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้