ACICLOVIR VIR PHARMA 50 MG/G CREMA EFG , 1 tubo de 15 g

Quốc gia: Andorra

Ngôn ngữ: Tiếng Catalan

Nguồn: CedimCat (Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

Aciclovir

Sẵn có từ:

INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR, S.A.

Mã ATC:

D06BB03

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Đặc tính sản phẩm Đặc tính sản phẩm Tiếng Tây Ban Nha 20-05-2020

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này