Xamiol 50 micrograms/0,5 mg/g gel

Land: Bulgarien

Språk: bulgariska

Källa: Изпълнителна агенция по лекарствата

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)
07-11-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)
07-11-2018

Tillgänglig från:

LEO Pharma A/S

ATC-kod:

D05AX52

Dos:

50 micrograms/0,5 mg/g gel

Produktsammanfattning:

Xamiol, 50 micrograms/0.5 mg/g gel x 15; x 30; x 60; x 2 x 60

Tillstånd datum:

2015-03-12

Sök varningar relaterade till denna produkt