Spironolakton Takeda 100 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolakton takeda 100 mg tablett

takeda pharma ab - spironolakton - tablett - 100 mg - spironolakton 100 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne - spironolakton

Spironolakton Pfizer 100 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolakton pfizer 100 mg tablett

pfizer ab - spironolakton - tablett - 100 mg - spironolakton 100 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - spironolakton

Spironolactone Orion 100 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolactone orion 100 mg tablett

orion corporation - spironolakton - tablett - 100 mg - spironolakton 100 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - spironolakton

Spironolactone Orion 25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolactone orion 25 mg tablett

orion corporation - spironolakton - tablett - 25 mg - spironolakton 25 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - spironolakton

Spironolakton Takeda 25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolakton takeda 25 mg tablett

takeda pharma ab - spironolakton - tablett - 25 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; spironolakton 25 mg aktiv substans - spironolakton

Spironolakton Pfizer 25 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolakton pfizer 25 mg tablett

pfizer ab - spironolakton - tablett - 25 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; spironolakton 25 mg aktiv substans - spironolakton

Spironolakton Pfizer 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolakton pfizer 50 mg tablett

pfizer ab - spironolakton - tablett - 50 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; spironolakton 50 mg aktiv substans - spironolakton

Spironolakton Takeda 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolakton takeda 50 mg tablett

takeda pharma ab - spironolakton - tablett - 50 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; spironolakton 50 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne - spironolakton

Spironolactone Orion 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolactone orion 50 mg tablett

orion corporation - spironolakton - tablett - 50 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; spironolakton 50 mg aktiv substans - spironolakton

Spironolactone Accord 50 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

spironolactone accord 50 mg filmdragerad tablett

accord healthcare b.v. , - spironolakton - filmdragerad tablett - 50 mg - spironolakton 50 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne