balance 4.25 % glucose 1.75 mmol/l calcium Peritonealdialysvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

balance 4.25 % glucose 1.75 mmol/l calcium peritonealdialysvätska

fresenius medical care deutschland gmbh, - glukosmonohydrat; kalciumkloriddihydrat; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumlaktatlösning - peritonealdialysvätska - kalciumkloriddihydrat 0,515 mg aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 0,203 mg aktiv substans; glukosmonohydrat 93,5 mg aktiv substans; natriumlaktatlösning 15,7 mg aktiv substans; natriumklorid 11,28 mg aktiv substans - hypertona lösningar

balance 1.5 % glucose 1.75 mmol/l calcium Peritonealdialysvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

balance 1.5 % glucose 1.75 mmol/l calcium peritonealdialysvätska

fresenius medical care deutschland gmbh, - glukosmonohydrat; kalciumkloriddihydrat; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumlaktatlösning - peritonealdialysvätska - natriumklorid 11,28 mg aktiv substans; kalciumkloriddihydrat 0,515 mg aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 0,203 mg aktiv substans; natriumlaktatlösning 15,7 mg aktiv substans; glukosmonohydrat 33 mg aktiv substans - hypertona lösningar

balance 1.5 % glucose 1.25 mmol/l calcium Peritonealdialysvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

balance 1.5 % glucose 1.25 mmol/l calcium peritonealdialysvätska

fresenius medical care deutschland gmbh, - glukosmonohydrat; kalciumkloriddihydrat; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumlaktatlösning - peritonealdialysvätska - natriumlaktatlösning 15,7 mg aktiv substans; glukosmonohydrat 33 mg aktiv substans; kalciumkloriddihydrat 0,368 mg aktiv substans; natriumklorid 11,28 mg aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 0,203 mg aktiv substans - hypertona lösningar

balance 4.25 % glucose 1.25 mmol/l calcium Peritonealdialysvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

balance 4.25 % glucose 1.25 mmol/l calcium peritonealdialysvätska

fresenius medical care deutschland gmbh, - glukosmonohydrat; kalciumkloriddihydrat; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumlaktatlösning - peritonealdialysvätska - natriumlaktatlösning 15,7 mg aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 0,203 mg aktiv substans; glukosmonohydrat 93,5 mg aktiv substans; natriumklorid 11,28 mg aktiv substans; kalciumkloriddihydrat 0,368 mg aktiv substans - hypertona lösningar

balance 2.3 % glucose 1.25 mmol/l calcium Peritonealdialysvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

balance 2.3 % glucose 1.25 mmol/l calcium peritonealdialysvätska

fresenius medical care deutschland gmbh, - glukosmonohydrat; kalciumkloriddihydrat; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumlaktatlösning - peritonealdialysvätska - natriumlaktatlösning 15,7 mg aktiv substans; natriumklorid 11,28 mg aktiv substans; kalciumkloriddihydrat 0,367 mg aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 0,203 mg aktiv substans; glukosmonohydrat 50 mg aktiv substans - hypertona lösningar

Selutrio 10 Peritonealdialysvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

selutrio 10 peritonealdialysvätska

fresenius medical care deutschland gmbh, - glukosmonohydrat; kalciumkloriddihydrat; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumlaktat - peritonealdialysvätska - glukosmonohydrat 550 mg aktiv substans; natriumklorid 5,38 mg aktiv substans; glukosmonohydrat 550 mg aktiv substans; natriumklorid 5,38 mg aktiv substans; kalciumkloriddihydrat 271 mikrog aktiv substans; natriumlaktat 4,72 mg aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 54 mikrog aktiv substans; natriumklorid 5,38 mg aktiv substans - isotona lösningar

Selutrio 40 Peritonealdialysvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

selutrio 40 peritonealdialysvätska

fresenius medical care deutschland gmbh, - glukosmonohydrat; kalciumkloriddihydrat; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumlaktat - peritonealdialysvätska - natriumklorid 5,38 mg aktiv substans; glukosmonohydrat 550 mg aktiv substans; glukosmonohydrat 550 mg aktiv substans; natriumklorid 5,38 mg aktiv substans; kalciumkloriddihydrat 209 mikrog aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 54 mikrog aktiv substans; natriumklorid 5,38 mg aktiv substans; natriumlaktat 4,72 mg aktiv substans - isotona lösningar

balance 2.3 % glucose 1.75 mmol/l calcium Peritonealdialysvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

balance 2.3 % glucose 1.75 mmol/l calcium peritonealdialysvätska

fresenius medical care deutschland gmbh, - glukosmonohydrat; kalciumkloriddihydrat; magnesiumkloridhexahydrat; natrium-(s)-laktatlösning; natriumklorid - peritonealdialysvätska - natriumklorid 11,28 mg aktiv substans; kalciumkloriddihydrat 0,515 mg aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 0,203 mg aktiv substans; natrium-(s)-laktatlösning 15,7 mg aktiv substans; glukosmonohydrat 50 mg aktiv substans - hypertona lösningar

bicaVera 2,3% Glucose, 1,25 mmol/l Calcium Peritonealdialysvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bicavera 2,3% glucose, 1,25 mmol/l calcium peritonealdialysvätska

fresenius medical care deutschland gmbh, - glukosmonohydrat; kalciumkloriddihydrat; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumvätekarbonat - peritonealdialysvätska - magnesiumkloridhexahydrat 0,203 mg aktiv substans; kalciumkloriddihydrat 0,368 mg aktiv substans; natriumklorid 11,57 mg aktiv substans; glukosmonohydrat 50 mg aktiv substans; natriumvätekarbonat 5,88 mg aktiv substans

bicaNova 1,5% Glucose Peritonealdialysvätska Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bicanova 1,5% glucose peritonealdialysvätska

fresenius medical care deutschland gmbh, - glukosmonohydrat; kalciumkloriddihydrat; magnesiumkloridhexahydrat; natriumklorid; natriumvätekarbonat - peritonealdialysvätska - glukosmonohydrat 33 g aktiv substans; natriumvätekarbonat 6,72 g aktiv substans; natriumklorid 10,99 g aktiv substans; kalciumkloriddihydrat 0,368 g aktiv substans; magnesiumkloridhexahydrat 0,203 g aktiv substans - hypertona lösningar