Aprepitant Medical Valley 125 mg + 80 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant medical valley 125 mg + 80 mg kapsel, hård

medical valley invest ab, - aprepitant - kapsel, hård - 125 mg + 80 mg - aprepitant 80 mg aktiv substans; sackaros hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; aprepitant 125 mg aktiv substans; sackaros hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne

Aprepitant Sandoz 125 mg + 80 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant sandoz 125 mg + 80 mg kapsel, hård

sandoz a/s, - aprepitant - kapsel, hård - 125 mg + 80 mg - aprepitant 80 mg aktiv substans; sackaros hjälpämne; aprepitant 125 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; sackaros hjälpämne

Aprepitant STADA 125 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant stada 125 mg kapsel, hård

stada arzneimittel ag - aprepitant - kapsel, hård - 125 mg - aprepitant 125 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; sackaros hjälpämne

Aprepitant Medical Valley 80 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant medical valley 80 mg kapsel, hård

medical valley invest ab, - aprepitant - kapsel, hård - 80 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; sackaros hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; aprepitant 80 mg aktiv substans

Aprepitant Medical Valley 125 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant medical valley 125 mg kapsel, hård

medical valley invest ab, - aprepitant - kapsel, hård - 125 mg - sackaros hjälpämne; aprepitant 125 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne

Aprepitant Sandoz 80 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant sandoz 80 mg kapsel, hård

sandoz a/s, - aprepitant - kapsel, hård - 80 mg - sackaros hjälpämne; aprepitant 80 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne

Aprepitant Sandoz 125 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant sandoz 125 mg kapsel, hård

sandoz a/s, - aprepitant - kapsel, hård - 125 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; aprepitant 125 mg aktiv substans; sackaros hjälpämne

Aprepitant Medical Valley 40 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant medical valley 40 mg kapsel, hård

medical valley invest ab, - aprepitant - kapsel, hård - 40 mg - sackaros hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; aprepitant 40 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne

Aprepitant STADA 125 mg + 80 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant stada 125 mg + 80 mg kapsel, hård

stada arzneimittel ag - aprepitant - kapsel, hård - 125 mg + 80 mg - sackaros hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; propylenglykol hjälpämne; aprepitant 125 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; aprepitant 80 mg aktiv substans; sackaros hjälpämne

Aprepitant STADA 80 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

aprepitant stada 80 mg kapsel, hård

stada arzneimittel ag - aprepitant - kapsel, hård - 80 mg - propylenglykol hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; sackaros hjälpämne; aprepitant 80 mg aktiv substans