Budesonide/Formoterol Teva Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva

teva pharma b.v. - budesonid, formoterol fumarat dihydrat - pulmonary disease, chronic obstructive; asthma - läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom, - budesonid / formoterol teva är endast indicerat hos vuxna 18 år och äldre. asthmabudesonide/formoterol teva anges i regelbunden behandling av astma, där man använder en kombination (inhalerade kortikosteroider och långverkande β2-adrenoceptor-agonist) är lämpligt i patienter som inte kontrolleras på ett adekvat sätt med inhalerade kortikosteroider och "som behövs" inhalerad kortverkande β2-adrenoceptor-agonister. orin patienter som redan kontrolleras på ett adekvat sätt på både inhalerade kortikosteroider och långverkande β2-adrenoceptor-agonister. copdsymptomatic behandling av patienter med svår kol (fev1 < 50% förutspådde normal) och en historia av upprepade exacerbationer, som har betydande symtom trots regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare.

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

budesonide/formoterol teva pharma b.v.

teva pharma b.v. - budesonid, formoterol - astma - läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom, - budesonid / formoterol teva pharma b. indikeras endast hos vuxna 18 år och äldre. asthmabudesonide/formoterol teva pharma b. is indicated in the regular treatment of asthma, where use of a combination (inhaled corticosteroid and long-acting β2 adrenoceptor agonist) is appropriate: orin patients not adequately controlled with inhaled corticosteroids and “as needed” inhaled short-acting β2 adrenoceptor agonists. in patients already adequately controlled on both inhaled corticosteroids and long-acting β2 adrenoceptor agonists.

Vylaer Spiromax Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

vylaer spiromax

teva pharma b.v. - budesonid, formoterol fumarat dihydrat - pulmonary disease, chronic obstructive; asthma - läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom, - vylaer spiromax är indicerat endast hos vuxna 18 år och äldre. asthmavylaer spiromax anges i regelbunden behandling av astma, där man använder en kombination (inhalerade kortikosteroider och långverkande β2-adrenoceptor-agonist) är lämpligt i patienter som inte kontrolleras på ett adekvat sätt med inhalerade kortikosteroider och "som behövs" inhalerad kortverkande β2-adrenoceptor-agonister. orin patienter som redan kontrolleras på ett adekvat sätt på både inhalerade kortikosteroider och långverkande β2-adrenoceptor-agonister. copdsymptomatic behandling av patienter med svår kol (fev1 < 50% förutspådde normal) och en historia av upprepade exacerbationer, som har betydande symtom trots regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare.

Symbicort Turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation Inhalationspulver Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

symbicort turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation inhalationspulver

astrazeneca ab - budesonid; formoterolfumaratdihydrat - inhalationspulver - 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation - laktosmonohydrat hjälpämne; formoterolfumaratdihydrat 4,5 mikrog aktiv substans; budesonid 160 mikrog aktiv substans - formoterol och budesonid

Symbicort Turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation Inhalationspulver Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

symbicort turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation inhalationspulver

cross pharma ab - budesonid; formoterolfumaratdihydrat - inhalationspulver - 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation - formoterolfumaratdihydrat 4,5 mikrog aktiv substans; budesonid 160 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - formoterol och budesonid

Symbicort Turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation Inhalationspulver Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

symbicort turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation inhalationspulver

orifarm ab - budesonid; formoterolfumaratdihydrat - inhalationspulver - 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation - laktosmonohydrat hjälpämne; formoterolfumaratdihydrat 4,5 mikrog aktiv substans; budesonid 160 mg aktiv substans - formoterol och budesonid

Symbicort Turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation Inhalationspulver Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

symbicort turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation inhalationspulver

orifarm ab - budesonid; formoterolfumaratdihydrat - inhalationspulver - 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation - laktosmonohydrat hjälpämne; formoterolfumaratdihydrat 4,5 mikrog aktiv substans; budesonid 160 mikrog aktiv substans - formoterol och budesonid

Symbicort Turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation Inhalationspulver Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

symbicort turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation inhalationspulver

orifarm ab - budesonid; formoterolfumaratdihydrat - inhalationspulver - 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation - laktosmonohydrat hjälpämne; formoterolfumaratdihydrat 4,5 mikrog aktiv substans; budesonid 160 mikrog aktiv substans - formoterol och budesonid

Symbicort Turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation Inhalationspulver Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

symbicort turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation inhalationspulver

teva sweden ab - budesonid; formoterolfumaratdihydrat - inhalationspulver - 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation - budesonid 160 mikrog aktiv substans; formoterolfumaratdihydrat 4,5 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - formoterol och budesonid

Symbicort Turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation Inhalationspulver Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

symbicort turbuhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation inhalationspulver

teva sweden ab - budesonid; formoterolfumaratdihydrat - inhalationspulver - 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation - budesonid 160 mikrog aktiv substans; formoterolfumaratdihydrat 4,5 mikrog aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne - formoterol och budesonid