Isotretinoin Paranova 20 mg Kapsel, mjuk Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

isotretinoin paranova 20 mg kapsel, mjuk

paranova läkemedel ab - isotretinoin - kapsel, mjuk - 20 mg - isotretinoin 20 mg aktiv substans; sojaolja, raffinerad hjälpämne; sojaolja, hydrogenerad hjälpämne; glycerol hjälpämne; sojaolja, partiellt hydrogenerad hjälpämne

Rizatriptan Paranova 10 mg Munsönderfallande tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

rizatriptan paranova 10 mg munsönderfallande tablett

paranova läkemedel ab - rizatriptanbensoat - munsönderfallande tablett - 10 mg - aspartam hjälpämne; mannitol hjälpämne; rizatriptanbensoat 14,534 mg aktiv substans

Alendronat Paranova Veckotablett 70 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

alendronat paranova veckotablett 70 mg tablett

paranova läkemedel ab - natriumalendronattrihydrat - tablett - 70 mg - natriumalendronattrihydrat 91,73 mg aktiv substans; laktosmonohydrat hjälpämne

Etosuximid Paranova 50 mg/ml Oral lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

etosuximid paranova 50 mg/ml oral lösning

paranova läkemedel ab - etosuximid - oral lösning - 50 mg/ml - natriumbensoat hjälpämne; sackaros hjälpämne; glycerol hjälpämne; etosuximid 50 mg aktiv substans; glukos (vattenfri) hjälpämne; propylenglykol hjälpämne

Dexamethasone Paranova 4 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

dexamethasone paranova 4 mg tablett

paranova läkemedel ab - dexametason - tablett - 4 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; dexametason 4 mg aktiv substans

Risedronat Paranova 35 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

risedronat paranova 35 mg filmdragerad tablett

paranova läkemedel ab - risedronatnatrium - filmdragerad tablett - 35 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; risedronatnatrium 35 mg aktiv substans

Moxifloxacin Paranova 400 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

moxifloxacin paranova 400 mg filmdragerad tablett

paranova läkemedel ab - moxifloxacinhydroklorid - filmdragerad tablett - 400 mg - moxifloxacinhydroklorid 454,75 mg aktiv substans

Leuprorelin Paranova 5 mg Implantat Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

leuprorelin paranova 5 mg implantat

paranova läkemedel ab - leuprorelinacetat - implantat - 5 mg - leuprorelinacetat 5,25 mg aktiv substans

Leuprorelin Paranova 5 mg Implantat Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

leuprorelin paranova 5 mg implantat

paranova läkemedel ab - leuprorelinacetat - implantat - 5 mg - leuprorelinacetat 5,25 mg aktiv substans

Tiamazol Paranova 5 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

tiamazol paranova 5 mg tablett

paranova läkemedel ab - tiamazol - tablett - 5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; tiamazol 5 mg aktiv substans