Equasym Depot 10 mg Kapsel med modifierad frisättning, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

equasym depot 10 mg kapsel med modifierad frisättning, hård

shire pharmaceuticals ireland limited - metylfenidathydroklorid - kapsel med modifierad frisättning, hård - 10 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; cetylalkohol hjälpämne; sockersfärer hjälpämne; metylfenidathydroklorid 10 mg aktiv substans; propylenglykol hjälpämne - metylfenidat

Ritalin 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ritalin 10 mg tablett

novartis sverige ab - metylfenidathydroklorid - tablett - 10 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; metylfenidathydroklorid 10 mg aktiv substans; vetestärkelse hjälpämne - metylfenidat

Ritalin 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ritalin 10 mg tablett

medartuum ab - metylfenidathydroklorid - tablett - 10 mg - vetestärkelse hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; metylfenidathydroklorid 10 mg aktiv substans - metylfenidat

Medikinet 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

medikinet 10 mg tablett

medice arzneimittel pütter gmbh & co. kg - metylfenidathydroklorid - tablett - 10 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; metylfenidathydroklorid 10 mg aktiv substans - metylfenidat

Medikinet 10 mg Kapsel med modifierad frisättning, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

medikinet 10 mg kapsel med modifierad frisättning, hård

medice arzneimittel pütter gmbh & co. kg - metylfenidathydroklorid - kapsel med modifierad frisättning, hård - 10 mg - metylfenidathydroklorid 5 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 5 mg aktiv substans; sockersfärer hjälpämne; sorbinsyra hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne - metylfenidat

Ritalin 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ritalin 10 mg tablett

orifarm ab - metylfenidathydroklorid - tablett - 10 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; vetestärkelse hjälpämne; metylfenidathydroklorid 10 mg aktiv substans - metylfenidat

Ritalin 10 mg Kapsel med modifierad frisättning, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ritalin 10 mg kapsel med modifierad frisättning, hård

novartis sverige ab - metylfenidathydroklorid - kapsel med modifierad frisättning, hård - 10 mg - propylenglykol hjälpämne; metylfenidathydroklorid 10 mg aktiv substans; sockersfärer hjälpämne - metylfenidat

Medikinet 10 mg Kapsel med modifierad frisättning, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

medikinet 10 mg kapsel med modifierad frisättning, hård

orifarm ab - metylfenidathydroklorid - kapsel med modifierad frisättning, hård - 10 mg - metylfenidathydroklorid 5 mg aktiv substans; metylfenidathydroklorid 5 mg aktiv substans; natriumlaurilsulfat hjälpämne; sockersfärer hjälpämne; sorbinsyra hjälpämne - metylfenidat

Medikinet 10 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

medikinet 10 mg tablett

orifarm ab - metylfenidathydroklorid - tablett - 10 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; metylfenidathydroklorid 10 mg aktiv substans - metylfenidat

Equasym Depot 10 mg Kapsel med modifierad frisättning, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

equasym depot 10 mg kapsel med modifierad frisättning, hård

2care4 aps - metylfenidathydroklorid - kapsel med modifierad frisättning, hård - 10 mg - propylenglykol hjälpämne; cetylalkohol hjälpämne; natriumlaurilsulfat hjälpämne; sockersfärer hjälpämne; metylfenidathydroklorid 9,98 mg aktiv substans - metylfenidat