Lacosamide STADA 50 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lacosamide stada 50 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - lakosamid - filmdragerad tablett - 50 mg - lakosamid 50 mg aktiv substans

Lacosamide STADA 150 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lacosamide stada 150 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - lakosamid - filmdragerad tablett - 150 mg - lakosamid 150 mg aktiv substans

Lacosamide STADA 100 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lacosamide stada 100 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - lakosamid - filmdragerad tablett - 100 mg - lakosamid 100 mg aktiv substans

Lacosamide STADA 200 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lacosamide stada 200 mg filmdragerad tablett

stada arzneimittel ag - lakosamid - filmdragerad tablett - 200 mg - lakosamid 200 mg aktiv substans

Lacosamide Teva 100 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lacosamide teva 100 mg filmdragerad tablett

teva sweden ab - lakosamid - filmdragerad tablett - 100 mg - para-orange aluminiumlack hjälpämne; lakosamid 100 mg aktiv substans

Lacosamide Teva 200 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lacosamide teva 200 mg filmdragerad tablett

teva sweden ab - lakosamid - filmdragerad tablett - 200 mg - nykockin aluminiumlack hjälpämne; lakosamid 200 mg aktiv substans

Lacosamide Teva 50 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lacosamide teva 50 mg filmdragerad tablett

teva sweden ab - lakosamid - filmdragerad tablett - 50 mg - lakosamid 50 mg aktiv substans

Lacosamide Teva 150 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lacosamide teva 150 mg filmdragerad tablett

teva sweden ab - lakosamid - filmdragerad tablett - 150 mg - para-orange aluminiumlack hjälpämne; lakosamid 150 mg aktiv substans

Lacosamide G.L. 50 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lacosamide g.l. 50 mg filmdragerad tablett

g.l. pharma gmbh, - lakosamid - filmdragerad tablett - 50 mg - lakosamid 50 mg aktiv substans

Lacosamide G.L. 50 mg + 100 mg + 150 mg + 200 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lacosamide g.l. 50 mg + 100 mg + 150 mg + 200 mg filmdragerad tablett

g.l. pharma gmbh, - lakosamid - filmdragerad tablett - 50 mg + 100 mg + 150 mg + 200 mg - lakosamid 200 mg aktiv substans; lakosamid 100 mg aktiv substans; lakosamid 50 mg aktiv substans; lakosamid 150 mg aktiv substans