Vetergesic vet 0,3 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

vetergesic vet 0,3 mg/ml injektionsvätska, lösning

ceva santé animale, - buprenorfinhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 0,3 mg/ml - glukos (vattenfri) hjälpämne; buprenorfinhydroklorid 0,324 mg aktiv substans; klorkresol hjälpämne - buprenorfin - hund, katt

Bupaq Multidose vet 0,3 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bupaq multidose vet 0,3 mg/ml injektionsvätska, lösning

richter pharma ag - buprenorfinhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 0,3 mg/ml - glukosmonohydrat hjälpämne; buprenorfinhydroklorid 0,324 mg aktiv substans; klorkresol hjälpämne - buprenorfin - hund, katt

Buprenodale Vet 0,3 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

buprenodale vet 0,3 mg/ml injektionsvätska, lösning

dechra regulatory b.v. - buprenorfinhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 0,3 mg/ml - glukosmonohydrat hjälpämne; klorkresol hjälpämne; buprenorfinhydroklorid 0,324 mg aktiv substans - buprenorfin - hund, häst, katt

Bupaq vet 0,3 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bupaq vet 0,3 mg/ml injektionsvätska, lösning

richter pharma ag - buprenorfinhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 0,3 mg/ml - buprenorfinhydroklorid 0,324 mg aktiv substans; glukosmonohydrat hjälpämne - hund, katt

Bupredine vet 0,3 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bupredine vet 0,3 mg/ml injektionsvätska, lösning

le vet beheer b.v. - buprenorfinhydroklorid - injektionsvätska, lösning - 0,3 mg/ml - klorkresol hjälpämne; glukosmonohydrat hjälpämne; buprenorfinhydroklorid 0,324 mg aktiv substans - hund, häst, katt

Norspan 10 mikrogram/timme Depotplåster Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

norspan 10 mikrogram/timme depotplåster

mundipharma ab - buprenorfin - depotplåster - 10 mikrogram/timme - buprenorfin 10 mg aktiv substans - buprenorfin

Norspan 15 mikrogram/timme Depotplåster Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

norspan 15 mikrogram/timme depotplåster

mundipharma ab - buprenorfin - depotplåster - 15 mikrogram/timme - buprenorfin 15 mg aktiv substans - buprenorfin

Norspan 20 mikrogram/timme Depotplåster Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

norspan 20 mikrogram/timme depotplåster

mundipharma ab - buprenorfin - depotplåster - 20 mikrogram/timme - buprenorfin 20 mg aktiv substans - buprenorfin

Norspan 25 mikrogram/timme Depotplåster Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

norspan 25 mikrogram/timme depotplåster

mundipharma ab - buprenorfin - depotplåster - 25 mikrogram/timme - buprenorfin 25 mg aktiv substans - buprenorfin

Norspan 30 mikrogram/timme Depotplåster Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

norspan 30 mikrogram/timme depotplåster

mundipharma ab - buprenorfin - depotplåster - 30 mikrogram/timme - buprenorfin 30 mg aktiv substans - buprenorfin