Ursoglepto vet. 200 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ursoglepto vet. 200 mg/ml injektionsvätska, lösning

serumwerk bernburg ag - gleptoferron - injektionsvätska, lösning - 200 mg/ml - gleptoferron 532,6 mg aktiv substans - parenterala preparat - svin

Gleptosil vet. 200 mg Fe3+/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

gleptosil vet. 200 mg fe3+/ml injektionsvätska, lösning

ceva santé animale, - gleptoferron - injektionsvätska, lösning - 200 mg fe3+/ml - gleptoferron aktiv substans - parenterala preparat - svin

Ursoferran vet. 200 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ursoferran vet. 200 mg/ml injektionsvätska, lösning

serumwerk bernburg ag - gleptoferron - injektionsvätska, lösning - 200 mg/ml - gleptoferron 532,6 mg aktiv substans - parenterala preparat - svin

Uniferon 200 mg fe3+/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

uniferon 200 mg fe3+/ml injektionsvätska, lösning

pharmacosmos a/s, - järndextran - injektionsvätska, lösning - 200 mg fe3+/ml - järndextran aktiv substans - parenterala preparat - får, hund, nöt, svin

Ferglep vet 200 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ferglep vet 200 mg/ml injektionsvätska, lösning

laboratorios hipra, s.a. - gleptoferron - injektionsvätska, lösning - 200 mg/ml - gleptoferron 532,6 mg aktiv substans - svin

Belfer vet. 100 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

belfer vet. 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

bela-pharm gmbh & co. kg - järndextran - injektionsvätska, lösning - 100 mg/ml - natriummetylparahydroxibensoat hjälpämne; järndextran aktiv substans; natriumpropylparahydroxibensoat hjälpämne - får, get, hund, häst, nöt, svin

MonoFer 100 mg/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

monofer 100 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

pharmacosmos a/s, - järn(iii)derisomaltos - injektions-/infusionsvätska, lösning - 100 mg/ml - järn(iii)derisomaltos 417 mg aktiv substans - parenterala preparat

Diafer 50 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

diafer 50 mg/ml injektionsvätska, lösning

pharmacosmos a/s, - järn(iii)derisomaltos - injektionsvätska, lösning - 50 mg/ml - järn(iii)derisomaltos 208 mg aktiv substans - parenterala preparat

Ferinject 50 mg Fe/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ferinject 50 mg fe/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

vifor france - järn(iii)karboximaltos - injektions-/infusionsvätska, lösning - 50 mg fe/ml - järn(iii)karboximaltos 180 mg aktiv substans - parenterala preparat

Ferinject 50 mg Fe/ml Injektions-/infusionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

ferinject 50 mg fe/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

orifarm ab - järn(iii)karboximaltos - injektions-/infusionsvätska, lösning - 50 mg fe/ml - järn(iii)karboximaltos 180 mg aktiv substans - järnoxid polymaltoskomplexer