Lamotrigin Abacus Medicine 200 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lamotrigin abacus medicine 200 mg tablett

abacus medicine a/s - lamotrigin - tablett - 200 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; lamotrigin 200 mg aktiv substans

Lamotrigin Abacus Medicine 50 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

lamotrigin abacus medicine 50 mg tablett

abacus medicine a/s - lamotrigin - tablett - 50 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; lamotrigin 50 mg aktiv substans

Fluconazole Abacus Medicine 200 mg Kapsel, hård Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

fluconazole abacus medicine 200 mg kapsel, hård

abacus medicine a/s - flukonazol - kapsel, hård - 200 mg - natriumlaurilsulfat hjälpämne; laktosmonohydrat hjälpämne; flukonazol 200 mg aktiv substans

Bisoprolol Abacus Medicine 2,5 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

bisoprolol abacus medicine 2,5 mg filmdragerad tablett

abacus medicine a/s - bisoprololfumarat - filmdragerad tablett - 2,5 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; bisoprololfumarat 2,5 mg aktiv substans

Sumatriptan Abacus Medicine 12 mg/ml Injektionsvätska, lösning Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

sumatriptan abacus medicine 12 mg/ml injektionsvätska, lösning

abacus medicine a/s - sumatriptansuccinat - injektionsvätska, lösning - 12 mg/ml - sumatriptansuccinat 16,8 mg aktiv substans

Takrolimus Abacus Medicine 0,1% Salva Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

takrolimus abacus medicine 0,1% salva

abacus medicine a/s - takrolimusmonohydrat - salva - 0,1% - takrolimusmonohydrat 1,02 mg aktiv substans

Exemestan Abacus Medicine 25 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

exemestan abacus medicine 25 mg filmdragerad tablett

abacus medicine a/s - exemestan - filmdragerad tablett - 25 mg - exemestan 25 mg aktiv substans; mannitol hjälpämne

Dexamethasone Abacus Medicine 4 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

dexamethasone abacus medicine 4 mg tablett

abacus medicine a/s - dexametason - tablett - 4 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; dexametason 4 mg aktiv substans

Abakavir/Lamivudin Abacus Medicine 600 mg/300 mg Filmdragerad tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

abakavir/lamivudin abacus medicine 600 mg/300 mg filmdragerad tablett

abacus medicine a/s - abakavirhydrokloridmonohydrat; lamivudin - filmdragerad tablett - 600 mg/300 mg - para-orange aluminiumlack hjälpämne; abakavirhydrokloridmonohydrat 676,401 mg aktiv substans; lamivudin 300 mg aktiv substans

Dexamethasone Abacus Medicine 4 mg Tablett Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

dexamethasone abacus medicine 4 mg tablett

abacus medicine a/s - dexametason - tablett - 4 mg - laktosmonohydrat hjälpämne; dexametason 4 mg aktiv substans