Alyostal  suspension for injection

Land: Bulgarien

Språk: bulgariska

Källa: Изпълнителна агенция по лекарствата

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)
23-08-2017
Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)
10-05-2017

Aktiva substanser:

различни

Tillgänglig från:

Stallergenes S.A.

ATC-kod:

V01AA20

INN (International namn):

Various

Dos:

suspension for injection

Produktsammanfattning:

ALUSTAL, suspension for injection - 5 ml x 1

Tillstånd datum:

2015-04-23