Alyostal  suspension for injection

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
23-08-2017

Thành phần hoạt chất:

различни

Sẵn có từ:

Stallergenes S.A.

Mã ATC:

V01AA20

INN (Tên quốc tế):

Various

Liều dùng:

suspension for injection

Tóm tắt sản phẩm:

ALUSTAL, suspension for injection - 5 ml x 1

Ngày ủy quyền:

2015-04-23

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này