ABC ACCELERATED BOWL CLEANER

Land: Kazakstan

Språk: arabiska

Källa: Ecolab

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)
24-11-2017

Tillgänglig från:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Säkerhetsdatablad

                ABC ACCELERATED BOWL CLEANER
975490
1 / 7
:
ABC ACCELERATED BOWL CLEANER
:
:
:
:
:
21.08.2017
:
1A
:
:
)
(
GHS
:
:
:
:
:
:
:
:
:
-
: (%)
hydrochloric acid
7647-01-0
10 - 30
ABC ACCELERATED BOWL CLEANER
975490
2 / 7
-
68131-39-5
1 - 5
:
:
15
:
:
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
ABC ACCELERATED BOWL CLEANER
975490
3 / 7
:
-
:
:
0 °C
50 °C
hydrochloric acid
7647-01-0
STEL OEL-RL
5 ppm
7 mg/m3
hydrochloric acid
7647-01-0
CLV
5 ppm
7.5 mg/m3
BH OEL
hydrochloric acid
7647-01-0
TWA (8 Hour)
5 ppm
8 mg/m3
STEL 15 min
10 ppm
15 mg/m3
hydrochloric acid
7647-01-0
Ceiling limit
2 ppm
2.98 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
:
:
ABC ACCELERATED BOWL CLEANER
975490
4 / 7
:
:
1.0
100 %
:
:
:
:
> 100 °C
:
:
:
:
:
:
:
1.112
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
-
:
:
:
:
:
ABC ACCELERATED BOWL CLEANER
975490
5 / 7
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ABC ACCELERATED BOWL CLEANER
975490
6 / 7
:
:
-
96 h :
LC50
:
1.4 mg/l :
:
: (ADR/ADN/RID)
:
1789
:
HYDROCHLORIC ACID
:
8
:
II
:
:
)
(
:
1789
:
Hydrochloric acid
:
8
:
II
:
)
/
(
:
1789
ABC ACCELERATED BOWL CLEANER
975490
7 / 7
:
HYDROCHLORIC ACID
:
8
:
II
:
:
21.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad spanska 24-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad engelska 23-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad franska 24-11-2017
Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad portugisiska 23-11-2017

Sök varningar relaterade till denna produkt