ABC ACCELERATED BOWL CLEANER

كازاخستان - العربية - Ecolab

متاح من:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
تخويل:
975490

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الإنجليزية 23-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
الفرنسية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة
البرتغالية 23-11-2017

اقرأ الوثيقة كاملة

ABC ACCELERATED BOWL CLEANER

975490

1 / 7

ABC ACCELERATED BOWL CLEANER

21.08.2017

GHS

:

:

:

:

(%)

hydrochloric acid

7647-01-0

10 - 30

ABC ACCELERATED BOWL CLEANER

975490

2 / 7

68131-39-5

1 - 5

ABC ACCELERATED BOWL CLEANER

975490

3 / 7

0 °C

50 °C

hydrochloric acid

7647-01-0

STEL OEL-RL

5 ppm

7 mg/m3

hydrochloric acid

7647-01-0

5 ppm

7.5 mg/m3

BH OEL

hydrochloric acid

7647-01-0

TWA (8 Hour)

5 ppm

8 mg/m3

STEL 15 min

10 ppm

15 mg/m3

hydrochloric acid

7647-01-0

Ceiling limit

2 ppm

2.98 mg/m3

ARE OEL

ABC ACCELERATED BOWL CLEANER

975490

4 / 7

100 %

> 100 °C

1.112

ABC ACCELERATED BOWL CLEANER

975490

5 / 7

> 5,000 mg/kg :

> 5,000 mg/kg :

ABC ACCELERATED BOWL CLEANER

975490

6 / 7

96 h :

LC50

1.4 mg/l :

(ADR/ADN/RID)

1789

HYDROCHLORIC ACID

)

(

1789

Hydrochloric acid

)

/

(

1789

ABC ACCELERATED BOWL CLEANER

975490

7 / 7

HYDROCHLORIC ACID

21.08.2017

Regulatory Affairs

اقرأ الوثيقة كاملة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

شارك هذه المعلومات