Sitagliptin / Metformin hydrochloride Mylan Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

sitagliptin / metformin hydrochloride mylan

mylan ireland limited - metformin hydrochloride, sitagliptin hydrochloride monohydrate - diabetes mellitus, typ 2 - lieky používané pri cukrovke, - for adult patients with type 2 diabetes mellitus:sitagliptin/metformin hydrochloride mylan is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in patients inadequately controlled on their maximal tolerated dose of metformin alone or those already being treated with the combination of sitagliptin and metformin. sitagliptin/metformin hydrochloride mylan is indicated in combination with a sulphonylurea (i. trojlôžkových kombinovaná liečba) ako doplnok stravy a cvičenia pacientov nedostatočne kontrolované na ich maximálna tolerovaná dávka metformín a sulfonylmocoviny. sitagliptin/metformin hydrochloride mylan is indicated as triple combination therapy with a peroxisome proliferator-activated receptor gamma (pparg) agonist (i. , a thiazolidinedione) as an adjunct to diet and exercise in patients inadequately controlled on their maximal tolerated dose of metformin and a pparg agonist. sitagliptin/metformin hydrochloride mylan is also indicated as add-on to insulin (i. , triple combination

Icandra (previously Vildagliptin / metformin hydrochloride Novartis) Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

icandra (previously vildagliptin / metformin hydrochloride novartis)

novartis europharm limited - vildagliptin, hydrochlorid metformín - diabetes mellitus, typ 2 - lieky používané pri cukrovke, kombinácie ústne zníženie hladiny glukózy v krvi drogy - icandra is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type 2 diabetes mellitus:in patients who are inadequately controlled with metformin hydrochloride alone. in patients who are already being treated with the combination of vildagliptin and metformin hydrochloride, as separate tablets. in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, when these do not provide adequate glycaemic control (see sections 4. 4, 4. 5 a 5. 1 pre dostupné údaje o rôznych kombináciách).

Sitagliptin/Metformin Krka 50 mg/850 mg filmom obalené tablety Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

sitagliptin/metformin krka 50 mg/850 mg filmom obalené tablety

krka, d.d., novo mesto, slovinsko - metformín a sitagliptín - 18 - antidiabetica (vrÁtane inzulÍnu)

Sitagliptin/Metformin Krka 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

sitagliptin/metformin krka 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety

krka, d.d., novo mesto, slovinsko - metformín a sitagliptín - 18 - antidiabetica (vrÁtane inzulÍnu)

Vildagliptin/Metformin STADA 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

vildagliptin/metformin stada 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety

stada arzneimittel ag, nemecko - metformín a vildagliptín - 18 - antidiabetica (vrÁtane inzulÍnu)

Vildagliptin/Metformin STADA 50 mg/850 mg filmom obalené tablety Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

vildagliptin/metformin stada 50 mg/850 mg filmom obalené tablety

stada arzneimittel ag, nemecko - metformín a vildagliptín - 18 - antidiabetica (vrÁtane inzulÍnu)

Vildagliptin/Metformin Sandoz 50 mg/1000 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

vildagliptin/metformin sandoz 50 mg/1000 mg

sandoz pharmaceuticals d.d., slovinsko - metformín a vildagliptín - 18 - antidiabetica (vrÁtane inzulÍnu)

Vildagliptin/Metformin Sandoz 50 mg/850 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

vildagliptin/metformin sandoz 50 mg/850 mg

sandoz pharmaceuticals d.d., slovinsko - metformín a vildagliptín - 18 - antidiabetica (vrÁtane inzulÍnu)

Vildagliptin/Metformin Teva 50 mg/1000 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

vildagliptin/metformin teva 50 mg/1000 mg

teva b.v., holandsko - metformín a vildagliptín - 18 - antidiabetica (vrÁtane inzulÍnu)

Vildagliptin/Metformin Teva 50 mg/850 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

vildagliptin/metformin teva 50 mg/850 mg

teva b.v., holandsko - metformín a vildagliptín - 18 - antidiabetica (vrÁtane inzulÍnu)