HYDROCORTISONE MEDOCHEMIE 100 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

hydrocortisone medochemie 100 mg

medochemie ltd., cyprus - hydrokortizón - 56 - hormona (lieČiva s hormonÁlnou aktivitou)

ACCEL 5 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

accel 5 mg

medochemie ltd., cyprus - amlodipín - 83 - vasodilatantia

ACCEL 10 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

accel 10 mg

medochemie ltd., cyprus - amlodipín - 83 - vasodilatantia

DENEREL Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

denerel

medochemie ltd., cyprus - ketotifén - 24 - antihistaminica, histamin

MEDOVERT 20 mg/40 mg tablety Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

medovert 20 mg/40 mg tablety

medochemie ltd., cyprus - cinarizín, kombinácie - 20 - antiemetica, antivertiginosa