Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto (previously Lenalidomide Krka) Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide krka d.d. novo mesto (previously lenalidomide krka)

krka, d.d., novo mesto  - lenalidomide hydrochloride monohydrate - multiple myeloma; lymphoma, follicular - imunosupresíva - multiple myelomalenalidomide krka d. novo mesto as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide krka d. novo mesto as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone (see section 4. 2) je indikovaný na liečbu dospelých predtým neliečených pacientov s myelómom je mladších, ktorí nie sú spôsobilí na transplantáciu. lenalidomide krka d. novo mesto in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy. follicular lymphomalenalidomide krka d. novo mesto in combination with rituximab (anti-cd20 antibody) is indicated for the treatment of adult patients with previously treated follicular lymphoma (grade 1 – 3a). multiple myelomalenalidomide krka d. novo mesto as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with

Lenalidomide Krka (previously Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto) Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

lenalidomide krka (previously lenalidomide krka d.d. novo mesto)

krka, d.d., novo mesto  - lenalidomide hydrochloride monohydrate - multiple myeloma; myelodysplastic syndromes; lymphoma, follicular; lymphoma, mantle-cell - imunosupresíva - multiple myelomalenalidomide krka as monotherapy is indicated for the maintenance treatment of adult patients with newly diagnosed multiple myeloma who have undergone autologous stem cell transplantation. lenalidomide krka as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone (see section 4. 2) je indikovaný na liečbu dospelých predtým neliečených pacientov s myelómom je mladších, ktorí nie sú spôsobilí na transplantáciu. lenalidomide krka in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy. myelodysplastic syndromeslenalidomide krka as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with transfusion-dependent anemia due to low- or intermediate-1-risk myelodysplastic syndromes associated with an isolated deletion 5q cytogenetic abnormality when other therapeutic options are insufficient or inadequate. mantle cell lymphomalenalidomide krka as monotherapy

Pioglitazone Krka Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

pioglitazone krka

krka, d.d., novo mesto - pioglitazón hydrochlorid - diabetes mellitus, typ 2 - lieky používané pri cukrovke, - pioglitazone je uvedený ako druhý alebo tretí riadok liečbu diabetes mellitus 2. typu, ako je opísané nižšie: ako monotherapy - u dospelých pacientov (najmä pacientov s nadváhou) nedostatočne kontrolované pomocou diéty a cvičenia, pre ktorých je metformín je nevhodné, pretože kontraindikácii alebo neznášanlivosti;ako duálnej perorálnej terapie v kombinácii s - sulfonylmocoviny, len u dospelých pacientov, ktorí zobraziť neznášanlivosťou metformín, alebo pre ktorých je metformín je kontraindikovaný, s nedostatočnou glykemický ovládanie napriek maximálna tolerovaná dávka monotherapy s sulfonylmocoviny; pioglitazone je tiež uvedené, pre kombináciu s inzulínu pri diabetes mellitus 2. typu u dospelých pacientov s nedostatočnou glykemický kontroly na inzulínu, pre ktorých je metformín je nevhodné, pretože kontraindikácii alebo neznášanlivosti. po začatí liečby s pioglitazone, pacienti by mali byť preskúmané po 3 až 6 mesiacov na posúdenie primeranosti odpoveď na liečbu (e. zníženie hba1c). u pacientov, ktorí nedokáž

Repaglinide Krka Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

repaglinide krka

krka, d.d., novo mesto - repaglinid - diabetes mellitus, typ 2 - lieky používané pri cukrovke, - repaglinid je indikovaná u pacientov s diabetom typu 2 (non-inzulín - dependentný diabetes mellitus (niddm)) ktorého hyperglykémia môže už neovládala uspokojivo diéta, zníženie hmotnosti a cvičením. liečba by mala byť zahájená ako doplnok stravy a cvičením na zníženie hladiny glukózy v krvi vo vzťahu k jedál.

Sitagliptin Krka 100 mg filmom obalené tablety Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

sitagliptin krka 100 mg filmom obalené tablety

krka, d.d., novo mesto, slovinsko - sitagliptín - 18 - antidiabetica (vrÁtane inzulÍnu)

Sitagliptin Krka 50 mg filmom obalené tablety Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

sitagliptin krka 50 mg filmom obalené tablety

krka, d.d., novo mesto, slovinsko - sitagliptín - 18 - antidiabetica (vrÁtane inzulÍnu)

Sitagliptin/Metformin Krka 50 mg/850 mg filmom obalené tablety Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

sitagliptin/metformin krka 50 mg/850 mg filmom obalené tablety

krka, d.d., novo mesto, slovinsko - metformín a sitagliptín - 18 - antidiabetica (vrÁtane inzulÍnu)

Abiraterone Krka Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

abiraterone krka

krka, d.d., novo mesto - abiraterón acetátu - prostatické nádory - endokrinná terapia - abiraterone krka is indicated with prednisone or prednisolone for: , the treatment of newly diagnosed high risk metastatic hormone sensitive prostate cancer (mhspc) in adult men in combination with androgen deprivation therapy (adt) (see section 5. 1), the treatment of metastatic castration resistant prostate cancer (mcrpc) in adult men who are asymptomatic or mildly symptomatic after failure of androgen deprivation therapy in whom chemotherapy is not yet clinically indicated (see section 5. 1), the treatment of mcrpc in adult men whose disease has progressed on or after a docetaxel-based chemotherapy regimen.