Paracetamol B. Braun 10 mg/ml Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

paracetamol b. braun 10 mg/ml

b.braun melsungen ag, nemecko - paracetamol - 07 - analgetica, antipyretica

Braunovidon Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

braunovidon

b.braun melsungen ag, nemecko - jódovaný povidón - 46 - dermatologica

Braunol Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

braunol

b.braun melsungen ag, nemecko - jódovaný povidón - 32 - antiseptica, desinficientia (lokÁlne)

Aqua pro injectione Braun Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

aqua pro injectione braun

b.braun melsungen ag, nemecko - rozpúšťadlá a riedidlá, vrátane irigačných roztokov - 87 - varia i