Forcaltonin

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Recombinant salmon calcitonin

Dostupné z:

Unigene UK Ltd.

ATC kód:

H05BA01

INN (Medzinárodný Name):

recombinant salmon calcitonin

Terapeutické skupiny:

Homeostáza vápnika

Terapeutické oblasti:

Hypercalcemia; Osteitis Deformans; Bone Resorption

Terapeutické indikácie:

Calcitonin je určený pre:Prevencia akútnej úbytku kostnej hmoty v dôsledku náhlej imobilizácia ako u pacientov s recentosteoporotic fracturesPaget je diseaseHypercalcaemia z malignancy.

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

1999-01-11

Príbalový leták

                Liek s ukončenou platnosťou registrácie
16
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
17
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať používať váš liek.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
V tejto písomnej informácií pre používateľov
:
1.
Čo je FORCALTONIN a na čo sa používa
2.
Skôr ako použijete FORCALTONIN
3.
Ako používať FORCALTONIN
4.
Možné vedľajšie účinky
5
Uchovávanie FORCALTONINU
6.
Ďalšie informácie
FORCALTONIN 100 IU injekčný roztok
rekombinantný lososí kalcitonín
-
Liečivo je rekombinantný lososí kalcitonín. Každá ampula obsahuje 100 IU
(15 mikrogramov v 1,0 ml) rekombinantného lososieho kalcitonínu. Salmon kalcitonín
obsiahnutý vo Forcaltonine nie je vyrábaný konvenčnou chemickou metódou, ale pomocou
genetického inžinierstva. Štruktúra liečiva vo FORCALTONINE je rovnaká ako štruktúra
chemicky syntetizovaného lososieho kalcitonínu. Aj účinky rekombinantného lososieho
kalcitonínu sa ukázali byť rovnaké ako u syntetického lososieho kalcitonínu.
-
Ďalšie zložky sú ľadová kyselina octová, trihydrát octanu sodného, chlorid sodný a voda na
injekciu.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii FORCALTONINU je Unigene UK Limited, 191 Sparrows Herne,
Bushey Heath, Hertfordshire WD23 1AJ, UK.
Výrobca je FAMAR S.A., 7 P. Marinopoulou Str., 174 56 Alimos, Athens, Grécko.
1.
ČO JE FORCALTONIN A NA ČO SA POUŽÍVA
FORCALTONIN 100 IU je injekčný roztok. Roztok je číry, bezfarebný a sterilný. Dodáva sa
v sklenených ampuliach.
Každá ampula FORCALTONINU obsahuje 1 ml roztoku so 100 medzinárodnými jednotkami (IU)
lieči
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                Liek s ukončenou platnosťou registrácie
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
1.
NÁZOV LIEKU
Forcaltonin 100 IU injekčný roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jedna ampula Forcaltoninu 100 IU obsahuje 100 medzinárodných jednotiek (IU), ktoré zodpovedajú
približne 15 mikrogramom rekombinantného lososieho kalcitonínu (produkovaného technológiou
rekombinantnej DNA v Escherichia coli) v 1 ml acetátového pufra.
Pomocné látky, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok
Číry bezfarebný roztok
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Kalcitonín je indikovaný na:
•
Prevenciu akútneho úbytku kostnej hmoty spôsobenej náhlou imobilizáciou, ako napr.
u pacientov s čerstvými osteoporotickými zlomeninami
•
Pagetovu chorobu
•
Zhubnú hyperkalcémiu
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Pre pacientov starších ako 18 rokov používajte(v závislosti od druhu liečiva) subkutánnu,
intramuskulárnu alebo intravenóznu infúziu.
Lososí kalcitonín možno podávať pred spaním, aby sa zredukoval výskyt nevoľnosti, alebo zvracania,
ktoré sa môžu vyskytnúť obzvlášť na začiatku terapie.
Prevencia akútneho úbytku kostnej hmoty:
Odporúčaná denná dávka je 100 IU alebo 50 IU dvakrát denne počas 2 až 4 týždňov, podávaná
subkutánne alebo intramuskulárne. Dennú dávku možno zredukovať na 50 IU v počiatočnom štádiu
remobilizácie. S liečbou sa mápokračovať až kým pacient nie je úplne mobilný.
Pagetova choroba:
Odporúčaná denná dávka je 100 IU subkutánne alebo intramuskulárne, avšak už aj podávaním
minimálnej dávky 50 IU trikrát za týždeň sa dosiahlo klinické aj biochemické zlepšenie. Dávkovanie
sa musí prispôsobiť individuálnym potrebám pacienta. Trvanie liečby závisí od primárnej indikácie
a reakcie pacienta na liečbu. Účinok kalcitonínu možno sledovať meraním vhodných markerov
reštrukturalizácie kosti, ako napr. sérovej alk
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták španielčina 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták čeština 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták poľština 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 21-11-2008
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 21-11-2008
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 21-11-2008
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 21-11-2008

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov