Aftovaxpur DOE

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Maximálne tri z nasledujúcich čistený, inaktivované foot-and-mouth disease virus kmene: O1 Manisa ≥ 6 PD50*; O1 BFS ≥ 6 PD50*; O Taiwan 3/97 ≥ 6 PD50*; A22 Iraku ≥ 6 PD50*; A24 Cruzeiro ≥ 6 PD50*; Morčacie 14/98 ≥ 6 PD50*; Ázia 1 Shamir ≥ 6 PD50*; SAT2 Saudská Arábia ≥ 6 PD50*; * PD50 – 50% ochranné dávka v chove hovädzieho dobytka, ako je popísané v Ph. Eur. monografia 0063.

Dostupné z:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

ATC kód:

QI02AA04

INN (Medzinárodný Name):

inactivated vaccine against foot-and-mouth disease

Terapeutické skupiny:

Pigs; Cattle; Sheep

Terapeutické oblasti:

imunologické

Terapeutické indikácie:

Aktívna imunizácia hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných od veku 2 týždňov proti slintačke a krívačke na zníženie klinických príznakov.

Prehľad produktov:

Revision: 8

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2013-07-15

Príbalový leták

                
17
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
18
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
AFTOVAXPUR DOE injekčná emulzia pre hovädzí dobytok, ovce a ošípané
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE
SÚ IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
NEMECKO
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l’Aviation
69800 Saint Priest
FRANCÚZSKO
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
AFTOVAXPUR DOE injekčná emulzia pre hovädzí dobytok, ovce a ošípané
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Každá dávka (2 ml) emulzie obsahuje:
Účinné látky:
Purifikované, inaktivované antigény kmeňov vírusu slintačky a krívačky, najmenej 6 PD
50
* / kmeň.
*PD
50 – 50% ochranná dávka u hovädzieho dobytka ako je uvedené v monografe 0063 Ph. Eur.
Počet a druh kmeňov obsiahnutých v konečnom produkte bude upravený podľa súčasnej
epidemiologickej situácie v čase formulácie konečného lieku a bude vyznačený na obale.
Adjuvans:
Tekutý parafín 537 mg
Po pretrepaní biela emulzia.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Aktívna imunizácia hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných od 2 týždňov života proti vírusu slintačky
a krívačky na redukciu klinických príznakov.
Nástup imunity:
Hovädzí dobytok a ovce: 7 dní po vakcinácii.
Ošípané: 4 týždne po vakcinácii.
19
Trvanie imunity: vakcinácia hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných navodzuje tvorbu neutralizačných
protilátok ktoré pretrvávajú po dobu najmenej 6 mesiacov. U hovädzieho dobytka boli namerané
hodnoty protilátok vyššie ako tie, ktoré sú preukázané za ochranné.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nie sú.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Veľmi často sa u väčšiny zvierat po podaní dávky vakcíny vyskytol opuch (s priemerom do 12 cm
u prežúvavcov a 4 cm u ošípaných). Tieto lokálne reakcie za 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
AFTOVAXPUR DOE injekčná emulzia pre hovädzí dobytok, ovce a ošípané
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá dávka (2 ml) emulzie obsahuje:
Účinné látky:
Maximálne tri z nasledujúcich purifikovaných, inaktivovaných kmeňov vírusu slintačky a krívačky:
O1 Manisa ................................................................................................................................. ≥ 6 PD
50
*
O1 BFS ....................................................................................................................................... ≥ 6 PD
50
*
O Taiwan 3/97 ............................................................................................................................ ≥ 6 PD
50
*
A22 Iraq ...................................................................................................................................... ≥ 6 PD
50
*
A24 Cruzeiro .............................................................................................................................. ≥ 6 PD
50
*
A Turkey 14/98 .......................................................................................................................... ≥ 6 PD
50
*
ASIA1 Shamir ............................................................................................................................ ≥ 6 PD
50
*
SAT2 Saudi Arabia .................................................................................................................... ≥ 6 PD
50
*
*PD
50 – 50% ochranná dávka u hovädzieho dobytka ako je uvedené v monografe 0063 Ph. Eur.
Počet a druh kmeňov obsiahnutých v konečnom produkte bude upravený podľa súčasnej
epidemiologickej situácie v čase formulácie konečného lieku a bude vyznačený na obale.
Adjuvans:
Tekutý parafín .............................................................................................................................. 537 mg
Pom
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 13-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 11-03-2019
Príbalový leták Príbalový leták čeština 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 13-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 13-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 13-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 11-03-2019
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 13-06-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 11-03-2019
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 11-03-2019
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 11-03-2019
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 11-03-2019
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 11-03-2019
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 11-03-2019
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 11-03-2019
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 11-03-2019
Príbalový leták Príbalový leták poľština 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 11-03-2019
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 11-03-2019
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 11-03-2019
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 11-03-2019
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 11-03-2019
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 11-03-2019
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 27-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 27-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 27-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 27-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 11-03-2019

Zobraziť históriu dokumentov