Kuvan Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

kuvan

biomarin international limited - Сапроптерин дигидрохлорид - fenyloketonurie - inne przewodu pokarmowego i przemianę materii narzędzia, - preparat kuvan jest wskazany w leczeniu hiperfenyloalaninemii (hpa) u dorosłych i pacjentów pediatrycznych w każdym wieku z fenyloketonurią (pku), u których wykazano, że reaguje na takie leczenie. Кувинский również wskazany w leczeniu hyperphenylalaninaemia (hpa) w dorosłych i pediatrycznych pacjentów w każdym wieku, z tetrahydrobiopterin (СҺ4) wadą, która pokazywali, że będą reagować na takie sprawy.

Sapropterin Dipharma Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

sapropterin dipharma

dipharma arzneimittel gmbh - Сапроптерин дигидрохлорид - fenyloketonurie - inne przewodu pokarmowego i przemianę materii narzędzia, - sapropterin dipharma is indicated for the treatment of hyperphenylalaninaemia (hpa) in adults and paediatric patients of all ages with phenylketonuria (pku) who have been shown to be responsive to such treatment. sapropterin dipharma is also indicated for the treatment of hyperphenylalaninaemia (hpa) in adults and paediatric patients of all ages with tetrahydrobiopterin (bh4) deficiency who have been shown to be responsive to such treatment.

Palynziq Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

palynziq

biomarin international limited - pegvaliase - fenyloketonurie - inne leki działające na przewód pokarmowy i metabolizm - palynziq jest wskazany do leczenia pacjentów z fenyloketonuria (pku) w wieku od 16 lat i starszych, które mają niewłaściwa kontrola fenyloalaniny we krwi (poziom fenyloalaniny we krwi ponad 600 mmol/l), pomimo, że do sterowania dostępne są następujące opcje leczenia .

Biostrepta 1250 j.m. + 15000 j.m. Czopki Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

biostrepta 1250 j.m. + 15000 j.m. czopki

wytwórnia surowic i szczepionek biomed sp. z o.o. - streptodornasum + streptokinasum - czopki - 1250 j.m. + 15000 j.m.

Priorix-Tetra - Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

priorix-tetra - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

glaxosmithkline biologicals s.a. - szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, i ospie wietrznej, żywa - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce - -

Priorix nie mniej niż 10^3,0 CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż 10^3,7 CCID50 żywy atenuowany wir Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

priorix nie mniej niż 10^3,0 ccid50 żywy atenuowany wirus odry (szczep schwarz), nie mniej niż 10^3,7 ccid50 żywy atenuowany wir

glaxosmithkline biologicals s.a. - żywy atenuowany wirus świnki (szczep rit 4385, pochodzący od szczepu jeryl lynn) + żywy atenuowany wirus odry (szczep schwarz) + żywy atenuowany wirus różyczki (szczep wistar ra 27/3) - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - nie mniej niż 10^3,0 ccid50 żywy atenuowany wirus odry (szczep schwarz), nie mniej niż 10^3,7 ccid50 żywy atenuowany wirus śwink

Avenoc - Czopki Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

avenoc - czopki

boiron sa - paeonia officinalis + hamamelis + aesculus hippocastanum + ratanhia - czopki - -

Infanrix Hexa Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

infanrix hexa

glaxosmithkline biologicals s.a. - diphtheria toxoid, tetanus toxoid, bordetella pertussis antigens (pertussis toxoid, filamentous haemagglutinin, pertactin), hepatitis b surface antigen, poliovirus (inactivated) (type-1 (mahoney strain), type-2 (mef-1 strain), type-3 (saukett strain)), haemophilus influenzae type b polysaccharide - hepatitis b; tetanus; immunization; meningitis, haemophilus; whooping cough; poliomyelitis; diphtheria - szczepionki - preparat infanrix hexa jest wskazana do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dzieci przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu b, poliomyelitis i choroby wywołane przez haemophilus influenzae typ b.

Rotarix Unia Europejska - polski - EMA (European Medicines Agency)

rotarix

glaxosmithkline biologicals s.a. - ludzki rotawirus, żywy, atenuowany - immunization; rotavirus infections - szczepionki - rotarix jest wskazany do czynnego uodparniania niemowląt w wieku 6 do 24 tygodni dla profilaktyki zapalenia żołądka i jelit spowodowanemu zakażeniem. wykorzystanie wskaźników nie ma istotności statystycznej musi opierać się na oficjalne zalecenia.