Abseamed Unia Europejska - bułgarski - EMA (European Medicines Agency)

abseamed

medice arzneimittel pütter gmbh co. kg - епоетин алфа - anemia; kidney failure, chronic; cancer - Антианемични препарати - Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) при възрастни и педиатрични пациенти:за лечение на анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при деца и възрастни пациенти на хемодиализа и възрастни пациенти на перитонеальном диализа;лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружен от клинични симптоми при възрастни пациенти с бъбречна недостатъчност, които не са на диализа. Лечение на анемия и намаляване на нуждите от преливане на кръв при възрастни пациенти, приемащи химиотерапия на солидни тумори, малигнен лимфом или множествена миеломы, както и на риска от трансфузии оцениваемым общото състояние на пациента (e. състоянието на сърдечно-съдовата система, по-рано съществуваща анемия в началото на химиотерапия). abseamed може да се използва за увеличаване на добивите аутологичной на кръвта при пациенти в програмата predonation . Използването му в тази индикация трябва да бъде балансирана срещу обявените риск от тромбоемболични усложнения . Лечението трябва да се прилага само при пациенти с умерена анемия (хемоглобин (hb) 10-13 g/dl [6. 2-8. 1 mmol/l], без дефицит на желязо), ако процедурите за запазване на кръвта липсват или са недостатъчни за планираното едър планова операция изисква голям обем кръв (4 или повече единици кръв за жени и 5 или повече единици за мъже). abseamed могат да бъдат използвани за намаляване на риска аллогенной преливане на кръв в недостиг на желязо при възрастни до големи элективной ортопедична хирургия, с висок риск от усложнения трансфузии . Прилагането на трябва да бъде ограничен при пациенти с умерена анемия (e. Хемоглобина 10-13 g/dl), които не са автоложни predonation програма е на разположение и с очакваните кровопотерей от 900 до 1800 ml.

Binocrit Unia Europejska - bułgarski - EMA (European Medicines Agency)

binocrit

sandoz gmbh - епоетин алфа - anemia; kidney failure, chronic - Антианемични препарати - treatment of symptomatic anaemia associated with chronic renal failure (crf) in adult and paediatric patients: , treatment of anaemia associated with chronic renal failure in paediatric and adult patients on haemodialysis and adult patients on peritoneal dialysis;, treatment of severe anaemia of renal origin accompanied by clinical symptoms in adult patients with renal insufficiency not yet undergoing dialysis;, treatment of anaemia and reduction of transfusion requirements in adult patients receiving chemotherapy for solid tumours, malignant lymphoma or multiple myeloma, and at risk of transfusion as assessed by the patient's general status (e. състоянието на сърдечно-съдовата система, на вече съществуваща анемия в началото на химиотерапия).

Biopoin Unia Europejska - bułgarski - EMA (European Medicines Agency)

biopoin

teva gmbh - епоетин тета - kidney failure, chronic; anemia; cancer - Други лекарства противоанемические - Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни пациенти. Лечение на симптоматична анемия при възрастни онкологични пациенти, с миелоидными злокачествени заболявания, подложени на химиотерапия.

Epoetin Alfa Hexal Unia Europejska - bułgarski - EMA (European Medicines Agency)

epoetin alfa hexal

hexal ag - епоетин алфа - anemia; kidney failure, chronic; cancer - Антианемични препарати - treatment of symptomatic anaemia associated with chronic renal failure (crf) in adult and paediatric patients: , treatment of anaemia associated with chronic renal failure in paediatric and adult patients on haemodialysis and adult patients on peritoneal dialysis;, treatment of severe anaemia of renal origin accompanied by clinical symptoms in adult patients with renal insufficiency not yet undergoing dialysis. Лечение на анемия и намаляване на нуждите от преливане на кръв при възрастни пациенти, приемащи химиотерапия на солидни тумори, малигнен лимфом или множествена миеломы, както и на риска от трансфузии оцениваемым общото състояние на пациента (e. състоянието на сърдечно-съдовата система, на вече съществуваща анемия в началото на химиотерапия).

Eporatio Unia Europejska - bułgarski - EMA (European Medicines Agency)

eporatio

ratiopharm gmbh - епоетин тета - kidney failure, chronic; anemia; cancer - Други лекарства противоанемические - Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни пациенти. Лечение на симптоматична анемия при възрастни онкологични пациенти, с миелоидными злокачествени заболявания, подложени на химиотерапия.

NeoRecormon Unia Europejska - bułgarski - EMA (European Medicines Agency)

neorecormon

roche registration gmbh - епоетин бета - kidney failure, chronic; anemia; cancer; blood transfusion, autologous - Антианемични препарати - Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и деца пациентите възрастен;лечение на симптоматична анемия при възрастни пациенти с миелоидными злокачествени заболявания, подложени на химиотерапия;увеличаване на добива на аутокрови при пациенти в пре-благодарствен програма. Използването му в тази индикация трябва да бъде балансирана отчитат увеличаване на риска от тромбоемболични усложнения . Лечението трябва да се прилага само при пациенти с умерена анемия (hb 10 - 13 g/dl [6. 21 - 8. 07 mmol/l], без дефицит на желязо), ако процедурите за запазване на кръвта липсват или са недостатъчни за планираното едър планова операция изисква голям обем кръв (4 или повече единици кръв за жени и 5 или повече единици за мъже).

Retacrit Unia Europejska - bułgarski - EMA (European Medicines Agency)

retacrit

pfizer europe ma eeig - епоетин зета - anemia; blood transfusion, autologous; kidney failure, chronic; cancer - Други лекарства противоанемические - Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) при възрастни и педиатрични пациенти:за лечение на анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни и педиатрични пациенти на хемодиализа и възрастни пациенти на перитонеальном диализа;лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружен от клинични симптоми при възрастни пациенти с бъбречна недостатъчност, които не са на диализа. Лечение на анемия и намаляване на нуждите от преливане на кръв при възрастни пациенти, приемащи химиотерапия на солидни тумори, малигнен лимфом или множествена миеломы, както и на риска от трансфузии оцениваемым общото състояние на пациента (e. състоянието на сърдечно-съдовата система, на вече съществуваща анемия в началото на химиотерапия). retacrit може да се използва за увеличаване на добивите аутологичной на кръвта при пациенти в програмата predonation . Използването му в тази индикация трябва да бъде балансирана срещу обявените риск от тромбоемболични усложнения . Лечението трябва да се прилага само при пациенти с умерена анемия (не желязодефицитна), ако кровосберегающих процедури липсват или са недостатъчни за планираното едър планова операция изисква голям обем кръв (четири или повече единици кръв за жени и пет или повече единици за мъже). retacrit могат да бъдат използвани за намаляване на риска аллогенной преливане на кръв в лицето,-пациенти с желязодефицитна анемия, до големи элективной ортопедична хирургия, с висок риск от усложнения трансфузии . Прилагането на трябва да бъде ограничен при пациенти с умерена анемия (e. Хемоглобина 10-13 g/dl), които не са автоложни predonation програма е на разположение и с очакваната умерена кровопотерей (от 900 до 1800 ml).

Silapo Unia Europejska - bułgarski - EMA (European Medicines Agency)

silapo

stada arzneimittel ag - епоетин зета - anemia; blood transfusion, autologous; cancer; kidney failure, chronic - Антианемични препарати - Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) при възрастни и деца patientstreatment анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при възрастни и педиатрични пациенти на хемодиализа и възрастни пациенти на диализа перитонеальном. Лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружен от клинични симптоми при възрастни пациенти с бъбречна недостатъчност, които не са на диализа. Лечение на анемия и намаляване на нуждите от преливане на кръв при възрастни пациенти, приемащи химиотерапия на солидни тумори, малигнен лимфом или множествена миеломы, както и на риска от трансфузии оцениваемым общото състояние на пациента (e. състоянието на сърдечно-съдовата система, на вече съществуваща анемия в началото на химиотерапия). silapo може да се използва за увеличаване на добивите аутологичной на кръвта при пациенти в програмата predonation . Използването му в тази индикация трябва да бъде балансирана срещу обявените риск от тромбоемболични усложнения . Лечението трябва да се прилага само при пациенти с умерена анемия (не желязодефицитна), ако кръвта спестявания процедури не са или са недостатъчни за планираното едър планова операция изисква голям обем кръв (4 или повече единици кръв за жени и 5 или повече единици за мъже). silapo е посочено за съхранение на багаж, страдащи от дефицит на желязо в организма на възрастни до големи элективной ортопедична хирургия, с висок риск от усложнения от преливане на кръв, за да се намали влиянието на алогенни гемотрансфузий . Прилагането на трябва да бъде ограничен при пациенти с умерена анемия (e. диапазон на измерените концентрации на хемоглобина от 10 до 13 g/dl), които не са на разположение програма автоложни predonation и се очаква умерена загуба на кръв (от 900 до 1 800 мл). silapo може да се използва за повишаване на концентрацията на хемоглобина в симптоматична анемия (концентрация на хемоглобин ≤10 г/дл) при възрастни пациенти с ниски или междинен-1 риск от първоначалните миелодиспластических синдроми (МДС), които имат ниски нива на серумния эритропоэтина (.