Soliris Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

soliris

alexion europe sas - eculizumab - hemoglobinuri, paroksysmal - immunsuppressive - soliris er angitt i voksne og barn for behandling av:paroksysmal natt haemoglobinuria (pnh). dokumentasjon av klinisk nytte er vist hos pasienter med haemolysis med kliniske symptom(s) en indikasjon på høy sykdomsaktivitet, uavhengig av transfusjon historie (se punkt 5.. atypisk haemolytic uremisk syndrom (ahus). soliris er angitt i voksne for behandling av:refraktære generaliserte myasthenia gravis (gmg) hos pasienter som er anti-acetylkolin reseptor (achr) antistoff-positive (se punkt 5.. neuromyelitis optica spectrum disorder (nmosd) hos pasienter som er anti-aquaporin-4 (aqp4) antistoff-positive med en relapsing løpet av sykdommen.

Prednisolon 20 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

prednisolon 20 mg

orifarm healthcare a/s - prednisolon - tablett - 20 mg

Prednisolon 2.5 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

prednisolon 2.5 mg

orifarm healthcare a/s - prednisolon - tablett - 2.5 mg

Prednisolon 5 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

prednisolon 5 mg

orifarm healthcare a/s - prednisolon - tablett - 5 mg

Solu-Medrol 125 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

solu-medrol 125 mg

pfizer as - metylprednisolonnatriumsuksinat - pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning - 125 mg

Solu-Medrol 1 g Norge - norsk - Statens legemiddelverk

solu-medrol 1 g

pfizer as - metylprednisolonnatriumsuksinat - pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning - 1 g

Solu-Medrol 40 mg Norge - norsk - Statens legemiddelverk

solu-medrol 40 mg

pfizer as - metylprednisolonnatriumsuksinat - pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning - 40 mg