Gaviscon Norge - norsk - Statens legemiddelverk

gaviscon

nordic drugs ab - natriumalginat / aluminiumhydroksid / natriumhydrogenkarbonat / kalsiumkarbonat - mikstur, suspensjon

Galieve Forte Norge - norsk - Statens legemiddelverk

galieve forte

reckitt benckiser healthcare (scandinavia) a/s - natriumalginat / kalsiumkarbonat / natriumhydrogenkarbonat - mikstur, suspensjon i dosepose med peppermyntesmak - 500 mg / 325 mg / 213 mg

Galieve Norge - norsk - Statens legemiddelverk

galieve

reckitt benckiser (scandinavia) - natriumalginat / kalsiumkarbonat / natriumhydrogenkarbonat - tyggetablett - 250 mg / 80 mg / 133.5 mg

Galieve Norge - norsk - Statens legemiddelverk

galieve

reckitt benckiser (scandinavia) - natriumalginat / kalsiumkarbonat / natriumhydrogenkarbonat - mikstur, suspensjon - 50 mg/ ml / 16 mg/ ml / 26.7 mg/ ml

Gaviscon Norge - norsk - Statens legemiddelverk

gaviscon

nordic drugs ab - natriumalginat / aluminiumhydroksid / natriumhydrogenkarbonat - tyggetablett

Veklury Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

veklury

gilead sciences ireland uc - remdesivir - coronavirus infections - veklury is indicated for the treatment of coronavirus disease 2019 (covid 19) in: adults and adolescents (aged 12 to less than 18 years and weighing at least 40 kg) with pneumonia requiring supplemental oxygen (low- or high-flow oxygen or other non-invasive ventilation at start of treatment)adults who do not require supplemental oxygen and who are at increased risk of progressing to severe covid-19.

Adasuve Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

adasuve

ferrer internacional s.a. - loxapine - schizophrenia; bipolar disorder - nervøs sytem - adasuve er indisert for hurtig kontroll av mild til moderat agitasjon hos voksne pasienter med skizofreni eller bipolar lidelse. pasienter bør få regelmessig behandling umiddelbart etter kontroll av akutte agitasjonssymptomer.

Incruse Ellipta (previously Incruse) Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

incruse ellipta (previously incruse)

glaxosmithkline (ireland) limited - umeclidiniumbromid - lungesykdom, kronisk obstruktiv - legemidler for obstruktive sykdommer i luftveiene, - indikeres som en vedlikeholdsbronkodilatorbehandling for å lindre symptomer hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kol).

Invanz Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

invanz

merck sharp & dohme b.v. - ertapenemnatrium - community-acquired infections; streptococcal infections; staphylococcal infections; gram-negative bacterial infections; surgical wound infection; pneumonia, bacterial - antibakterielle midler for systemisk bruk, - treatmenttreatment av følgende infeksjoner når forårsaket av bakterier som er kjent eller svært sannsynlig å bli utsatt for ertapenem og når parenteral behandling er nødvendig:intra-abdominal infeksjoner;samfunnet-ervervet lungebetennelse;akutt gynekologisk infeksjoner;diabetiker foten infeksjoner i hud og bløtvev. preventioninvanz er angitt i voksne for profylakse av kirurgiske området infeksjon etter elektiv kolorektal kirurgi. det bør vurderes å offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Ivemend Den europeiske union - norsk - EMA (European Medicines Agency)

ivemend

merck sharp & dohme b.v. - fosaprepitant - vomiting; cancer - antiemetika og antinauseants, - forebygging av kvalme og oppkast forbundet med svært høy og moderat emetogenic kreft, kjemoterapi, i voksne og paediatric pasienter i alderen 6 måneder og eldre. ivemend 150 mg er gitt som en del av en kombinasjon terapi.