Privigen Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

privigen

csl behring gmbh - humaan normaal immunoglobuline (ivig) - purpura, thrombocytopenic, idiopathic; bone marrow transplantation; immunologic deficiency syndromes; guillain-barre syndrome; mucocutaneous lymph node syndrome - immuun-sera en immunoglobulinen, - vervangende therapie bij volwassenen en kinderen en adolescenten (0-18 jaar): primaire immunodeficiëntie (pid) syndromen met een verminderde antilichaam productie;hypogammaglobulinaemia en recidiverende bacteriële infecties bij patiënten met chronische lymfatische leukemie, in wie profylactische antibiotica hebben gefaald;hypogammaglobulinaemia en recidiverende bacteriële infecties in de plateau-fase-multiple myeloma-patiënten, die hebben nagelaten om te reageren op pneumokokken vaccinatie;hypogammaglobulinaemia bij patiënten na allogene hematopoëtische-stamceltransplantatie (hsct);congenitale aids met recidiverende bacteriële infecties. immunomodulation in volwassenen en kinderen en adolescenten (0-18 jaar): primaire immuun trombocytopenie (itp), bij patiënten met een hoog risico op bloedingen of voorafgaand aan een operatie te corrigeren de bloedplaatjes;het guillain-barré syndroom;kawasaki-en vaatziekten, chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (cidp). slechts beperkte ervaring is beschik

Idelvion Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

idelvion

csl behring gmbh - albutrepenonacog alfa - hemophilia b - antihemorrhagics, - behandeling en profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie b (aangeboren factor ix-tekort).

Respreeza Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

respreeza

csl behring gmbh - human alpha1-proteinase inhibitor - genetic diseases, inborn; lung diseases - antihemorrhagics, - respreeza is geïndiceerd voor onderhoudsbehandeling, om de progressie van emfyseem bij volwassenen met gedocumenteerde ernstige alfa1-proteïnaseremmerdeficiëntie (e. genotypen pizz, piz (nul), pi (nul, nul), pisz). patiënten moeten onder een optimale farmacologische en niet-farmacologische behandeling zijn en bewijs van progressieve longziekte vertonen (bijv. lager geforceerd expiratoir volume per seconde (fev1) voorspeld, verminderde loopcapaciteit of verhoogd aantal exacerbaties) zoals geëvalueerd door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die ervaring heeft met de behandeling van alfa1-proteïnaseremmerdeficiëntie.

Afstyla Europese Unie - Nederlands - EMA (European Medicines Agency)

afstyla

csl behring gmbh - lonoctocog alfa - hemophilia a - antihemorrhagics, - behandeling en profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie a (aangeboren factor viii-deficiëntie). afstyla kan worden gebruikt voor alle leeftijd groepen.