Advertisement

VETADINON

Belangrijkste kenmerken

 • Handelsnaam:
 • VETADINON
 • Beschikbaar vanaf:
 • Ast Beheer B.V.
 • farmaceutische vorm:
 • Oplossing voor injectie
 • Prescription-type:
 • Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken
 • Gebruik voor:
 • Dieren
 • Medicin-type:
 • allopathische drug
Advertisement

Documenten

 • voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:
 • De bijsluiter voor dit product is momenteel niet beschikbaar is, kunt u een verzoek aan onze klantenservice te sturen en wij zullen u zo spoedig melden als we in staat zijn om het te verkrijgen.


  Vraag de bijsluiter voor professionals in de gezondheidszorg.

Lokalisatie

 • Verkrijgbaar in:
 • VETADINON
  Nederland
 • Taal:
 • Nederlands

Therapeutische informatie

 • Therapeutisch gebied:
 • Hormoonpreparaat
 • therapeutische indicaties:
 • DierIndicatiePathogeen,HondenHypersexualiteit,HondenPerianaal adenoom,HondenProstaathypertrofie,KattenHypersexualiteit

Overige informatie

Advertisement

Status

 • Bron:
 • CBG-MEB
 • last_update:
 • 09-08-2016

Patiëntenbijsluiter

Advertisement

00005007000009999999078079000009043078000000008400000000000000000000073000

^db^do^dv

- 1 -

Registratienummer: REG NL 5139

Diergeneesmiddel : VETADINON

Par. I 1. De samenstelling van het diergeneesmiddel dient nauwkeurig overeen te komen

met de bij de aanvraag voor registratie verstrekte gegevens met als werkzame

bestanddeel of bestanddelen zowel kwalitatief als kwantitatief:

per ml:

delmidonacetaat 10 mg.

2. Farmaceutische vorm: injectievloeistof.

3. Aard van het werkzame bestanddeel of bestanddelen:

hormoon.

Par.II Bij de toepassing van dit diergeneesmiddel dienen de navolgende voorschriften in

acht genomen te worden:

1. Diersoorten waarbij het diergeneesmiddel uitsluitend mag worden gebruikt bij de

opgegeven doseringen en indicaties:

- hond en kat.

met als indicatie:

- hond (reu) : hypersexualiteit, prostaathypertrofie, goedaardig perianaal

adenoom;

- kat (kater): hypersexualiteit.

in de volgende dosering:

- hond (reu):

2 mg delmidonacetaat per kg lichaamsgewicht (tot 10 kg LG),

1,5 mg delmidonacetaat per kg lichaamsgewicht (10 tot 20 kg LG),

1 mg delmidonacetaat per kg lichaamsgewicht (meer dan 20 kg LG);

- kat (kater):

2 mg delmidonacetaat per kg lichaamsgewicht.

De werking begint na 2-4 weken en de behandeling mag om de 3-4

weken herhaald worden indien nodig. In geval van hypersexualiteit

mag eerder een herhalingsbehandeling ingesteld worden.

2. Toedieningswijze:

- intramusculair of subcutaan.

3. De technische hulpmiddelen waarmee het diergeneesmiddel mag worden

gebruikt:

- geen.

4. De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen:

- geen.

5. De in acht te nemen wachttermijn(en):

- niet van toepassing.

6. De in acht te nemen houdbaarheidstermijn:

- 2 jaar in het donker bij kamertemperatuur (15 - 25 graden Celsius);

- aangeprikte flacon: 30 dagen in het donker bij kamertemperatuur (15 - 25 graden

Celsius).

7. Overigen:

Bijwerkingen:

- kans op het ontstaan van acromegalie (hond) of diabetes mellitus.

Par. III Het be- of verwerken van het diergeneesmiddel als omschreven in paragraaf I, is

slechts toegestaan met de navolgende stoffen en op de daarbij aangegeven wijze.

- niet van toepassing.

Par. IV 1. Onverminderd hetgeen ter uitvoering van artikel 42 van de

Diergeneesmiddelenwet is of wordt bepaald dient,

a de verpakking tenminste de gedeclareerde hoeveelheid te bevatten en voorts

aan de volgende eisen te voldoen:

- glazen injectieflacon met butylrubberstop en metalen kap.

b het etiket of in voorkomende geval de verpakking en de bijsluiter voorts nog de

volgende aanduidingen te bevatten:

Indicatie:

- hond (reu) : hypersexualiteit, prostaathypertrofie, goedaardig perianaal

adenoom;

- kat (kater): hypersexualiteit.

Bijwerkingen:

- kans op het ontstaan van acromegalie (hond) of diabetes mellitus.

2. Over igen.

- geen.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE DIRECTEUR VETERINAIRE DIENST,

Er zijn geen veiligheidswaarschuwingen met betrekking tot dit product.

Er is geen nieuws met betrekking tot dit product.

met dezelfde werkzame stof

van dezelfde producent

Advertisement