Poltechnet 8,0 - 175 GBq radionuclide generator

Bulgaria - Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Beli sekarang

Risalah maklumat Risalah maklumat (PIL)
17-05-2021
Ciri produk Ciri produk (SPC)
17-05-2021
Boleh didapati daripada:
National Center for Nuclear Research
Dos:
8,0 - 175 GBq radionuclide generator
Nombor kebenaran:
20150115
Tarikh kebenaran:
2015-04-07

Baca dokumen lengkap

Baca dokumen lengkap

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini

Lihat sejarah dokumen

Kongsikan maklumat ini