Poltechnet 8,0 - 175 GBq radionuclide generator

Բուլղարիա - բուլղարերեն - Изпълнителна агенция по лекарствата

Գնել հիմա

Հասանելի է:
National Center for Nuclear Research
Դոզան:
8,0 - 175 GBq radionuclide generator
Լիցենզավորման համարը:
20150115
Հաստատման ամսաթիվը:
2015-04-07

Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը

Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը

Կիսվեք այս տեղեկատվությամբ